Motacilla cinerea: Data / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta torrentera (Motacilla cinerea) presenta una muda pre-nupcial parcial que pot afectar a la major part de plomes del cap i gola, a les cobertores petites i mitjanes, a algunes o totes les terciàries, a grans cobertores més internes i a algunes rectrius.

A principis de primavera, les plomes de vol dels ocells de segon any (Euring 5) estan molt desgastades degut a que conserven la majoria de plomes juvenils (la muda post-juvenil només inclou, i no sempre, terciàries i grans cobertores més internes).

La captura de mascles adults (Euring 6) i de segon anys (Euring 5) permet comparar els plomatges i l’efecte de la muda pre-nupcial.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A la fotografia 2 veiem l’ala d’un adult (Euring 6) on s’aprecia un contrast evident entre la terciàries i mitjanes i grans cobertores mudades a la muda pre-nupcial. La resta de plomes de vol, mudades a la muda completa post-nupcial, es veuen desgastades, però no excessivament.

A la tercera i quarta imatges veiem l’ala de dos ocells de segon any (Euring 5) on s’aprecia un major desgast de les plomes juvenils que contrasten encara més amb les mudades a la muda pre-nupcial. En el cas de la quarta fotografia (que correspon a l’ala de l’ocell de la primera fotografia), s’observen tres generacions de plomes: segona terciària nova corresponent a la muda pre-nupcial, primera i segona terciàries amb desgast corresponents a la muda post-juvenil i les secundàries i primàries encara més desgastades ja que encara són plomes juvenils.

___________________________________________

La lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) presenta una muda prenupcial parcial que puede afectar a la mayor parte de plumas de cabeza y garganta, a pequeñas y medianas coberteras, a algunas o todas las terciarias, a grandes coberteras más internas y a algunas rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A principios de primavera, las plumas de vuelo de las aves de segundo año (Euring 5) están muy desgastadas debido a que conservan la mayoría de plumas juveniles (la muda postjuvenil sólo incluye, y no siempre, terciarias y grandes coberteras internas).

La captura de machos adultos (Euring 6) y de segundo año (Euring 5) permite comparar los plumajes y el efecto de la muda prenupcial.

En la fotografía 2 vemos el ala de un adulto (Euring 6) donde se aprecia un contraste evidente entre las terciarias y medianas y grandes  coberteras mudadas en la muda prenupcial. El resto de plumas de vuelo, mudadas en la muda postnupcial completa, se ven desgastadas, pero no en exceso.

En la tercera y cuarta imágenes vemos alas de aves de segundo año (Euring 5) donde se aprecia un mayor desgaste de las plumas juveniles que contrasta aún más con las mudadas en la muda pre-nupcial. En el caso concreto de la cuarta imagen (correspondiente al ejemplar de la primera fotografía), se ven tres generaciones de plumas: segunda terciaria nueva correspondiente a la muda prenupcial, primera y segunda terciarias desgastadas correspondientes a la muda parcial postjuvenil y las secundarias y primarias aún más desgastadas que son plumas juveniles.

___________________________________________

The grey wagtail (Motacilla cinerea) has a partial pre-breeding moult that can include head feathers, lesser amd median coverts, tertials, some greater coverts and rectrices.

© Jordi Cerdeira i Ribot

In spring start, fly feathers of second yeard birds (Euring 5) are very worn because they has juvenile feathers (post-juvenile moult only include, and not ever, tertials and innermost greater coverts).

We trappet adult (Euring 6) and second year (Euring 5) males and we can compare their feathers and the effect of pre-breeding moult.

In picture 2, there are a adult wing (Euring 6). It shows a contrast between tertials amd median and greater coverts moulted in pre-breeding moult. The rest of flight feathers, moulted in a complete post-breeding moult, are worn, but not in excess.

In picture 3 and 4 there are wings of second year males (Euring 5). There are most wear in juvenile featheres that contrast more  with feathers moulted in pre-breeding moult. In the case of picture 4 (the bird of picture 1), we can see three generations of feathers: a new second tertial of pre-breeding moult; the first and the third tertials worn of partial post-juvenile moult and the secundaries and primaries that are more worn because are juveniles feathers.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s