Arxius

Sitta europaea: sexa i datar / sexing and aging

© Jordi Cerdeira i Ribot                                                     Foto 1
© Jordi Cerdeira         Foto 2

El picasoques blau (Sitta europaea) té una muda post-juvenil parcial que inclou petites i mitjanes cobertores i, a vegades, les terciàries.

A la primera quinzena de juliol, els adults tenen les plomes desgastades i, en canvi, els joves de l’any presenten les plomes de vol completament noves i encara no han començat la muda post-juvenil, tal i com s’observa en l’exemplar capturat (veure fotografies 2 i 3).

Per determinar el sexe, el millor indicatiu és buscar l’existència de taques taronja-vermelloses als flancs i a les cobertores infracaudals que indicarien que es tracta d’un exemplar mascle (fotografies 4 y 5).  La ratlla supraocular també és més marcada en els mascles, però aquest caràcter no és tant clar, sobretot si només hem efectuat una captura aïllada.

L’exemplar de la fotografia, doncs, és un mascle jove (Euring 3).

______________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                       Foto 3

El trepador azul (Sitta europaea) realiza una muda post-juvenil parcial que incluye pequeñas y medianas coberteras y, a veces, terciarias.

En la primera quincena de julio, los adulto muestran las plumas con desgaste mientras que los jóvenes del año presentan unas plumas rectrices y remeras completamente nuevas y aún no han empezado la muda post-juvenil. Es el caso del ejemplar capturado (ver fotos 2 y 3).

Para determinar el sexo, el mejor indicativo es buscar la presencia de manchas rojo-anaranjadas en costado y en coberteras infracaudales que indicarían que se trata de un macho (fotografías 4 y 5). La línea supraocular también està más marcada en los machos, pero este carácter no es tan claro, y menos si hemos efectuado una captura aislada.

© Jordi Cerdeira             Foto 5

El ejemplar de las imagenes es, pues, un macho juvenil (Euring 3).

___________________________________

© Jordi Cerdeira       Foto 4

El Eurasian nuthatch (Sitta europaea) makes a partial post-juvenile moult that include little and medium coverts and, sometimes, tertials.

In first half of July, adult birds show flight feathers with a lot of wear while, the juveniles have remiges and rectrices completely news.  This is the case the bird we caught (see picture 2 and 3).

For sexing, the best is looking for orange spots in flanks and under tail coverts. This indicate that it’s a male (pictures 4 and 5) . The supercilium line it’s more marked in male, but it’s difficult to determine this with only one catch.

The bird of the pictures is, thus, a juvenile male (Euring 3).