Arxius

Jynx torquilla: Muda post-juvenil primerenca / Early post-juvenil moult

© Jordi Cerdeira i Ribot   Foto 1

L’estratègia de muda del colltort (Jynx torquilla) és mot especial. Els joves inicien una muda parcial poc temps després d’haver abandonat el niu. Aquesta muda post-juvenil inclou les primàries amb les corresponents cobertores, cobertores mitjanes i grans, les rectrius i plomes del cos. La muda de les secundàries es pot iniciar en algun cas, però se suspèn fins acabada la migració.

Avui hem capturat un parell de joves de l’any i tots dos, malgrat ser molt aviat, ja havien iniciat la muda de les primàries (veure fotografia 2).

Els joves de l’any són fàcilment identificables pel color negre de l’ull (fotografia 1)  i per la gran llargada de la P1 (fotografia 3).

_________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                                            Foto 2

La estrategia de muda del torcecuello (Jynx torquilla) es muy especial. Los juveniles inician una muda parcial poco tiempo después de abandonar el nido. Esta muda post-juvenil incluye las primarias con sus respectivas coberteras, grandes y medianas coberteras y rectrices además de plumas del cuerpo. Las secundarias pueden empezar a ser mudadas en algún caso, pero se suspende la muda hasta después de la migración.

Hoy hemos capturado un par de juveniles y los dos, aunque es muy temprano, ya habían iniciado la muda de las primarias (ver fotografía 2 ).

Los jóvenes del año son fácilmente identificables por el color negro del ojo (ver fotografía 1) y por la gran longitud de la P1 (ver fotografía 3).

_________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot                     Foto 3

Moult strategy of wryneck (Jynx torquilla) is very specially. Juveniles initiate a partial moult shortly after leaving the nest. This post-juvenile moult include primaries and its coverts, median and greater coverts and remiges. Sometimes, they can start the moult of secundaries, but it’s suspended during migration.

Today we caught a pair of juveniles and both were moulting primaries (see foto2).

The juveniles can be recognice for its dark eyes (see photo 1)  and for the great lenght of the first primary (see photo 3).

Jynx torquilla: ocell hivernant / Ave invernante/ Wintering bird

© Jordi Cerdeira i Ribot

La captura d’un colltort (Jynx torquilla) sempre és destacable, però si es produeix en ple mes de desembre, ja assoleix categoria d’esdeveniment.

El colltort és un migrant transsaharià que arriba als territoris de cria catalans cap al més de març i desapareix de casa nostra a finals d’octubre amb el pas dels darrers migrants. Tot i això, és ben sabut que alguns exemplars poden mantenir-se a la nostra latitud durant tot  l’hivern, sobretot a zones costaneres on les temperatures són més suaus i, per aquest motiu, els ocells detectats a partir de novembre es consideren hivernants. És de suposar que l’augment global de temperatures hauria de fer pujar el nombre d’aquests exemplars, però falten dades que ho certifiquin.

L’ocell capturat és un exemplar de primer any (Euring 3 en el moment de la captura a 23 de desembre) tal i com es pot apreciar tant pel color de l’ull (de tons grisos, enlloc del marró avellana dels adults) com per la manca de contrast entre secundàries i primàries (típiques en els adults perquè la muda de les secundàries es realitza després de la migració mentre que que la resta de l’ala ja s’ha mudat abans).

© Jordi Cerdeira i Ribot

__________________________

La captura de un torcecuello (Jynx torquilla) siempre es destacable, pero si se produce en pleno mes de diciembre  ya alcanza la categoria de acontecimiento.

El torcecuello es un migrador transahariano que llega a las zonas de cría catalanas hacia el mes de marzo y desaparece a finales de octubre con el paso de los últimos migradores. De todas formas, es bien sabido que algunos ejemplares de esta especie pueden mantenerse en nuestras latitudes durante el todo el invierno, principalmente en zonas litorales donde las temperaturas son más suave, y, por este motivo, las aves detectadas a partir de noviembre son consideradas invernantes. Es de suponer que el efecto del augmento global de las temperaturas debería aumentar el número de estos ejemplares, pero faltan datos que lo certifiquen.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El ave capturada hoy es un ejemplar de primer año (Euring 3 en el momento de la captura a 23 de diciembre) tal como puede apreciarse por el color del ojo  (de tonos grisáceos en vez del típico marrón avellana de los adultos) y por la falta de contraste entre primarias y secundarias (típicas de los adultos porque mudan las secundarias  después de la migración mientras que el resto del ala ya lo han mudado antes).

_______________________

The capture of a Wryneck (Jynx torquilla) is always remarcable, but if it happen in December, it can be considered a important event.

The wryneck it’s a transaharian migratori bird that arrives to breeding areas in Catalonia in March and dissapear in October with the pass of last migrants. Anyway, it’s know that some specimens can spend the winter with us, mainly in costal areas with mild temperatures. Any watching bird before november is considered a wintering bird watching.

The wrinneck captureds today is a first year bird (Euring 3  to 23th of desember). We can watch it becacuse it has a brown-greyish eyes (adults have a characteristic hazelnut brown color) and because there aren’t contrast between secondaries amd primaries (adults have moulted secondaries after post-nuptial migration and the rest of the feathers was moulted before.

_______________________