Arxius

Phylloscopus collybita: primer viatge / first trip

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el 26 de juliol de 2022 a Reutlinger-Stickenhausen (Estat Federat de Baden-Württemberg) a Alemanya durant una sessió d’anellament. Era un exemplar jove, de primer any (nascut el mateix 2022).

És recuperat el 28 de gener de 2023 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era relativament bo, amb un pes de 6,7 grams i un codi Euring 1 per greix i 2 per múscul.

Després de 186 dies (6 mesos i 2 dies) aquest exemplar ha recorregut 967 quilòmetres de distància en línia recta. La data del seu anellament no permet assegurar que la zona de captura fos on havia nascut, ja que podria provenir de més al nord i estar ja en migració. La recuperació certifica la primera migració d’aquest exemplar que es re-captura en una zona típica d’hivernada.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado el 26 de juliol de 2022 en Reutlinger-Stickenhausen (Estado Federado de Baden-Wurtemberg) en Alemania durant una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar juvenil, de primer año (nacido el propio 2022) .

Es recuperado el 28 de enero de 2023 a orillas del río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es relativamente bueno, con un peso de 6,7 gramos y un código Euring de 1 para grasa y 2 para músculo.

Después de 186 días (6 meses y 2 días), este ejemplar ha recorrido 967 kilómetros de distancia en línea recta. La fecha de su captura inicial no permite asegurar que la zona fuese su lugar de nacimiento ya que podía provenir de más al norte y estar ya en migración. La recuperación certifica su primera migración al ser recapturado en una zona típica de invernada.

___________________

Chiff Chaff (Phylloscopus collybita) ringed on July 26th, 2022 in Reutlinger-Stickenhausen (Baden-Wurtemberg federal state) in Germany. It’s juvenile, a first yeard bird (born in 2022) .

It’s recovery on January 28th, 2023 in Abrera (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a relatively good condition with 17,5 grams of weight (Euring code 2 for fat and 2 for muscle).

After 186 days (six month and two days), this young bird appears 967 kilometers away in straigth line. We certify its first migration to winteing areas. Ringing date don’t allow us to be sure that it was born there because it could have come from north, and be in migration.


			

Turdus merula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Merla (Turdus merula) anellada el 22 de novembre del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult (nascut el 2013 o abans).

Recuperat el dia 15 de juliol del 2022 a la mateixa zona, 2.792 dies (7 anys, 7 mesos i 22 dies) després de l’anellament.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de set anys o més. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Hi ha recaptures d’aquest mateix exemplar del 28 de desembre de 2016, del 28 d’abril de 2017 i del 20 d’abril del 2018 que ens permeten identificar-lo com a ocell resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys i 10 mesos.

____________________

Mirlo común (Turdus merula) anillado el 22 de noviembre de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto (nacido el 2013 o antes).

Recuperado el dia 15 de julio del 2022 en la misma zona, 2.792 días (7 años 7 meses y 22 días) después del anillamiento.

Su edad real es de siete años o más. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. Hay recapturas de este mismo exemplar del 28 de diciembre de 2016, del 28 de abril de 2017 i del 20 de abril del 2018 que ens permeten identificarlo com a ave residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años i 10 meses.

____________________________________

Common blackbird (Turdus merula) ringed in November 22th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male (born in 2013 or earlier).

Recovery in July 15th, 2022 in the same place, 2.792 days (7 years, 7 months and 22 days) after ringing.

It’s seven years old or more. It’s a resident specie to wich wintering birds are added. There are recapturs of this bird from Desembr 28th, 2016; April 28th, 2017 and April 20th, 2018 that allow it to be identified as a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years and 10 month old.

Curruca melanocephala: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tallarol de cap-negre (Curruca melanocephala) anellat el 12 de febrer de 2011 a Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle de primer hivern.

Recuperat el dia 26 de març de 2022 a la mateixa zona, 4.060 dies (11 anys, 1 mes i 12 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és d’onze anys perquè va néixer el 2010. Es tracta d’una espècie resident. Hi ha dues recaptures més d’aquest mateix exemplar el 26 de març de 2011 i el 28 de febrer de 2022.

No he trobat cap dada d’un exemplar més vell.

____________________

Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala) anillado el 12 de febrero de 2011 en Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho de primer invierno.

Recuperado el dia 26 de marzo de 2022 en la misma zona, 4.060 días (11 años, 1 mes y 12 días) después del anillamiento.

Su edad real es de once años, ya que nació en el 2010. Se trata de una especie residente. Hay dos recapturas más del mismo ejemplar el 26 de marzo de 2011 i el 28 de febrero de 2022.

No he encontrdo datos de un ejemplar más viejo.

____________________________________

Sardinian warbler (Curruca melanocephala) ringed in Februeary 12th, 2011 in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter male.

Recovery in March 26th, 2022 in the same place, 4.060 days (11 years, 1 month and 12 days) after ringing.

It’s eleven years old, because it was born in 2010. It’s a resident specie. There are two recoveries more of this bird: in March 26th, 2011 and in 28th February, 2022.

I didn’t find any data on an older bird.

Prunella modularis: provinent del nord llunya/ procedente del lejano norte / from the far north

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pardal de bardissa (Prunella modularis) anellat el 6 d’agost de 2021 en terme de Pöri (regió de Satakunta, província de Turko-Pori) a Finlàndia durant una sessió d’anellament. Era un exemplar jove, de primer any (nascut el mateix 2021).

És recuperat el 4 de desembre de 2021 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era bo, amb un pes de 17,9 grams i un codi Euring 1 per greix i 2 per múscul.

Després de 89 dies (2 mesos i 3 dies) aquest exemplar ha recorregut 2.592 quilòmetres de distància en línia recta. La data del seu anellament no permet assegurar que la zona de captura fos la zona on havia nascut, ja que podria provenir de més al nord i estar ja en migració. La re-captura si que correspon a l’àrea d’hivernada en una zona on només apareix com a hivernant.

____________________________________

Acentor alpino (Prunella modularis) anillado el 6 de agosto de 2021 en Pöri (región de Satakunta, provincia de Turko-Pori) en Finlandia durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar juvenil, de primer año (nacido el propio 2021) .

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 4 de diciembre de 2021 a orillas del río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es bueno, con un peso de 17,9 gramos y un código Euring de 1 para grasa y 2 para músculo.

Después de 89 días (2 meses y 3 días), este ejemplar a recorrido 2.592 kilómetros de distancia en línea recta. La fecha de su captura inicial no permite asegurar que la zona fuese su lugar de nacimiento ya que podía provenir de más al norte y estar ya en migración. La recaptura si que se corresponde con su área de invernada en una zona donde esta especie es estrictamente invernal.

___________________

Dunnock (Pruella modularis) ringed on August 6th, 2021 in Pöri (Satakunta region, Turko-Pöri) in Finland. It’s juvenile, a first yeard bird (born in 2021) .

It’s recovery on Desember 4th, 2021 in Abrera (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a good condition with 17,9 grams of weight (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

After 89 days, this young bird appears 2.592 kilometers away in straigth line. A good travel from the breeding zone to the wintering zone. His ringing date don’t allow us to be sure that it was born there because it could have come from north, and be in migration. The recapture corresponds to its wintering area. In this place this specie is common only in winter.


			

Philloscopus collybita: Cercant el bon temps / Buscando el buen tiempo / looking for fine weather

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el 11 d’octubre de 2020 en terme de Ballerum (Thiested, regió de Nordjylland) a Dinamarca durant una sessió d’anellament. És un exemplar de primer any (nascut el mateix 2020).

© Jordi Cerdeira i Ribot

És recuperat l’11 de desembre de 2021 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era bo, amb un pes de 8 grams i un codi Euring pel greix i múscul de 2.

Després de 456 dies (1 any i 3 mesos), aquest menut i jovenet ocell apareix a 1.793 quilòmetres de distància en línia recta. Un bon viatge des de la que podria ser la seva zona de naixement a l’àrea d’hivernada.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado el 11 de octubre de 2020 en Ballerum (Thiested, región de Nordjylland) en Dinamarca durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar de primer año (nacido el propio 2020) .

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 11 de diciembre de 2021 en Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es bueno, con un peso de 8 gramos y un código Euring 2 para grasa y músculo.

Después de 456 días, este pequeño y joven pájaro aparece a 1.793 kilómetros de distancia en línea recta. Un buen viaje desde la que quizas fue su zona de nacimiento a la zona de invernada.

___________________

Common chiffchaff (Phylloscopus collybita) ringed on October 11th, 2020 in Ballerum (Thiested, Region Nordjylland) in Denmark. It’s a first yeard bird (born in 2020) .

It’s recovery on Desember 11th, 2021 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a good condition (Euring code 2 for fat and muscle)

After 456 days, this little and young bird appears 1.793 kilometers away in straigth line. A good travel from its possible breeding zone to the wintering zone.

Acrocephalus scirpaceus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) anellat el 10 de juny del 2017 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 21 de juliol del 2021 a la mateixa zona, 1.502 dies (4 anys, 1 mes i 11 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de més de cinc anys, ja que va néixer a l’any 2016 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, ha realitzat un mínim de cinc migracions pre-nupcials.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 14 anys.

____________________

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) anillado el 10 de junio de 2017 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 21 de julio del 2021 en la misma zona, 1.502 días (4 años, 1 mes y 11 días) después del anillamiento.

Su edad real es de más de cinco años ya que nació el 2016 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por tanto, ha realizado un mínimo de cinco migraciones prenupciales.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 14 años.

____________________________________

Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) ringed in June 10th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in July 21th, 2021 in the same place, 1.502 days (4 years, 1 month and 11 days) after ringing.

It’s five years old or older, because it was born in 2016 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of five pre-breeding migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 14 years.

Sylvia atricapilla: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) anellat el 18 de gener del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 15 de febrer del 2021 a la mateixa zona, 2.585 dies (7 anys i 26 dies) després de l’anellament. Hi ha dues recuperacions més el 24 de desembre del 2015 i el 5 de novembre del 2017.

La seva edat real és de més de nou anys, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i les recuperacions no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 10 mesos.

____________________

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) anillado el 18 de enero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 15 de febrero del 2021 en la misma zona, 2.585 días (7 años y 26 días) después del anillamiento. Hay dos recuperaciones más el 24 de diciembre de 2015 y el 5 de noviembre de 2017.

Su edad real es de más de nueve años ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperaciones no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 10 meses.

____________________________________

Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) ringed in January 18th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in February 15th, 2021 in the same place, 2.585 days (7 years and 26 days) after ringing. There are two recoverys more: Desember 24th, 2015 and November 5th, 2017.

It’s nine years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 10 months old.

Erithacus rubecula: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity records

Pit-roig (Erithacus rubecula) anellat el 31 d’octubre del 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer any.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 30 de gener del 2021 a la mateixa zona, 2.283 dies (6 anys, 2 mesos i 28 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de sis anys. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i la recuperació no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 19 anys i 4 mesos.

____________________

Petirrojo (Erithacus rubecula) anillado el 31 de octubre de 2014 en Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer año.

Recuperado el dia 30 de enero del 2021 en la misma zona, 2.283 días (6 años, 2 meses y 28 días) después del anillamiento.

Su edad real es de seis años. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperación no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 19 años i 4 meses.

____________________________________

Robin (Erithacus rubecula) ringed in October 31th, 2014 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a first year bird.

Recovery in January 31th, 2021 in the same place, 2.283 days (6 years, 2 months and 28 days) after ringing.

It’s six years old. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 19 years and 4 months old.

 

Phylloscopus collybita: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat l’1 de febrer del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer hivern.

Recuperat el dia 11 de febrer del 2019 a la mateixa zona, 1.836 dies (5 anys i 10 dies) després de l’anellament. Hi ha un altre control de finals de febrer del mateix 2014.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de cinc anys. Es tracta d’una espècie hivernal a la zona, pel que seria la seva sexta migració.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de més de 8 anys.

____________________________________

Mosquitero comun (Phylloscopus collybita) anillado el 1 de febrero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer invierno.

Recuperado el dia 11 de febrero del 2019 en la misma zona, 1.836 días (5 años y 10 días) después del anillamiento. Hay otro control de finales de febrero del mismo 2014.

Su edad real es de cinco años. Se trata de una especie invernal en la zona, por lo que sería su sexta migración.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de más de 8 años.

____________________________________

Chif-chaf (Phylloscopus collybita) ringed in February 1st, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter bird.

Recovery in February 11th, 2019 in the same place, 1.836 days (5 years and 10 days) after ringing. There are another recovery at the end of february of the same 2014.

It’s five years old. This specie is a wintering in the area, so this woult be its sixth migration.

The absolute record for a wild specimen of this species is over 8 years old.

Alcedo athis: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Blauet (Alcedo athis) anellat el 21 d’agost de 2013 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a jove de l’any.

Recuperat el dia 22 de setembre de 2018 a la mateixa zona, 1.858 dies (5 anys, 1 mes i 1 dia) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions de l’1 de febrer de 2014, 17 de maig de 2014 i 6 de febrer de 2016 que permeten sexar-lo com a un mascle.

La seva edat real és de cinc anys, ja que va néixer l’any 2013. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen ocells hivernants. Aquest exemplar es pot identificar com a resident a partir de les captures efectuades.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys.

____________________

Martín pescador (Alcedo athis) anillado el 21 de agosto de 2013 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un joven del año.

Recuperado el dia 22 de septiembre del 2018 en la misma zona, 1.858 días (5 años, 1 mes y 1 día) después del anillamiento. Hay otras recuperaciones del 1 de febrero de 2014, 17 de mayo de 2014 y del 6 de noviembre de 2016 que permiten sexarlo como a un macho.

Su edad real es de cinco años ya que nació el 2013. Se trata de una especie residente a la que se suman aves invernantes. A partir de las recapturas podemos determinar que se trata de un ejemplar residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años.

____________________________________

Kingfisher (Alcedo athis) ringed in August 21th, 2013 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a juvenile.

Recovery in September 22th, 2018 in the same place, 1.858 days (5 years, 1 month and 1 day) after ringing. There are more recoverys in February 1st, 2014; May 17th, 2014 and November 6th, 2016 that allow sexing it as a male.

It’s five years old because it was born in 2013. It’s a resident specie to wich wintering birds are added.
With recaptures we can determine that this is a resident bird.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years.