Arxius

Actitis hypoleucos: Jove / Juvenile / Juvenil

© Jordi Cerdeira i Ribot

Captura poc habitual d’una xivitona (Actitis hypoleucos). L’exemplar mostrava les característiques típiques del plomatge juvenil (Euring 3):

Terciàries llises amb l’excepció de les barres terminals (foto 1) que, a l’adult, serien barrades de tons marronosos.

Cobertores de l’ala amb un parell de franges terminals clares i fosques alternades (foto 2) mentre que, als adults, només apareix una barra subterminal.

Foto 3 © Jordi Cerdeira i Ribot

Rectrius centrals sense barrar (foto 3), enlloc de ser tènuement barrades com a l’adult.

_________________________________

Captura poco habitual de un andarríos chico (Actitis hypoleucos). El ejemplar mostraba las características típicas del plumaje juvenil (Euring 3):

Terciarias lisas con excepción de las barras terminales (foto 1) que, en el adulto, serían barradas de tonos marronáceos.

Coberteras del ala con un par de líneas terminales claras y oscuras alternadas (foto 2) mientras que, en adultos, solo aparecería una barra subterminal.

Rectrices centrales sin barreado (foto 3), en vez de ser tenuamente barreadas como en el adulto.

_________________________________

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

Today we caught a Common Sandpiper (Actitis hypoleucos).  The bird showed characteristics of juvenile plumage (Euring 3):

Tertials only with a subterminal band (photo 2), in adult would be barred.

Wing coverts with a pair of alterned clear and brownish bars  (photo 2), in adults would be only with one subterminal bar.

Centrals rectrices without barred (photo 3), in adult plumage would be faintly barred.