Arxius

Linaria cannabina: sexat / sexado / sexing

El passerell (Linaria cannabina) es pot sexar fins i tot amb plomatge juvenil. La clau la trobem en les primàries més internes: cal observar si la franja externa de color blanc que ressegueix la ploma arriba a entrar en contacte amb el raquis a la seva base o hi queda a menys de mig mil·límetre. En aquests casos ens trobarem davant d’un mascle. Si la separació entre el raquis i la franja blanca és sempre més gran, serà una femella.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En el cas d’exemplars adults, a més, podem observar el dibuix del pit i cap: els macles els tenen molt tacats de vermell en època reproductora i amb taques rodones al pit la resta de l’any. Les femelles no presenten tons vermells i el dibuix és clarament llistat.

_________________________

El pardillo común (Linaria cannabina) puede ser sexado hasta en plumaje juvenil. La clave la encontraremos en las primarias más internas: deberemos observar si la banda externa de color blanco que bordea la pluma llega a entrar en contacto con el raquis en su base o queda a menos de medio milímetro de él. En estos casos estaremos ante un macho Si la separación entre el raquis y la banda es siempre mayor, será una hembra.

En el caso de ejemplares adultos, también podemos observar el dibujo en pecho y capirote: los machos los tienen muy manchados de rojo durante la época reproductiva y con manchas redondeadas en el pecho el resto del año. Las hembras no presentan tonalidades rojizas y el dibujo del pecho es claramente listado.

____________________

Common linnet (Linaria cannabina) can be sexed even in juvenile plumage. We’ll find the key in the innermost primaries: we must observe if the external white band that borders the feather comes into contact with the rachis or is less than half millimiter from it. In this cases, the bird will be a male. If the separation is greater, it will be female.

In the case of adult specimens, we can also observe brest and crown: the males have a lot of red during breading season and rouded spots on the breast the rest of the year. The females don’t present reddish tones and its breast is clearly striped.

© Jordi Cerdeira i Ribot