Arxius

Apus apus: muda post-nupcial / post breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

El falciot negre (Apus apus), fa la muda a les àrees d’hivernada a l’Àfrica. La muda parcial post-juvenil no inclou grans plomes de l’ala i la muda post-nupcial és completa, però, a vegades, en individus de segon any, es deixa la més externa de les primàries (P10) sense mudar, de manera que, a la primavera i estiu següent (tercer any calendari de l’ocell), s’observa un contrast important entre aquesta primària encara juvenil enormement desgastada i la resta de plomes que van ser mudades durant la primera muda post-nupcial.

En l’exemplar que avui hem capturat i alliberat perquè havia entrat accidentalment a l’interior d’un domicili, s’observa clarament aquest fet.

_________________

El vencejo común (Apus apus), realiza la muda en sus áreas de invernada en África. La muda parcial post-juvenil no incluye grandes plumas del ala y la muda post-nupcial es completa, pero, algunas veces, en individuos de segundo año, se deja la primaria más externa (P10) sin mudar. De este modo, en la siguiente primavera y verano (tercer año calendario del ave), se observa un contraste importante entre esta primaria aún juvenil enormemente desgastada y el resto de plumas que fueron mudadas durante la primera muda post-nupcial.

En el ejemplar que hoy hemos capturado y liberado porque había entrado accidentalmente en un piso, se observa claramente este hecho.

__________________

Commond swift (Apus apus) moults his feathers in wintering areas in Africa. The partial juvenile moult don’t include great flight feathers and postbreeding moult is complete, but, sometimes, second year birds can hold back the outermost primary (P10).

Thus, next spring and summer, this birds (three years old), show an important contrast between this very worn feather and the others primary feathers moulted in first post breeding moult.

Today, we capture  and  liberate a bird (it had accidentally entered into a flat) that shown clearly this retained P10.

Apus apus: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot                             Foto1

El falciot negre (Apus apus) fa una muda post-juvenil parcial que inclou plomes del cos, cua i algunes petites cobertores.

Avui hem atrapat a un exemplar de segon any.

Tal i com es veu a la imatge 1, cridava enormement l’atenció el contrast entre les plomes de vol (juvenils amb tons molt pàl·lids) i les del cos i cua (mudades a la zona d’hivernada i amb el típic color negre de l’espècie).

El desgast de les plomes de vol és evident com s’aprecia a la imatge 2 on es compara l’ala d’aquest exemplar amb la d’un adult i la imatge 3 on es veu amb detall el desgast de les plomes de vol.

La cua, mudada, també ens mostra una altra diferència més subtil amb els adults: la rèmige més externa és menys punxeguda, una mica més arrodonida, en els exemplars de segon any, tal i com es fa palès a la imatge 4.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                        Foto 2

_______________________

El vencejo común (Apus apus) realiza una muda postjuvenil parcial que incluye plumas del cuerpo, cola y algunas pequeñas coberteras.

Hoy hemos capturado un ejemplar de segundo año.

Como puede apreciarse en la imagen número 1, llamaba enormemente la atención el contraste entre plumas de vuelo (juveniles y de tonos muy pálidos) y las del cuerpo y cola (mudadas en la zona de hibernada y con el típico color negro de la especie).

El desgaste de las plumas de vuelo es evidente, tal y como se ve en la imagen 2, donde se compara el ala de este ejemplar con la de un adulto y en la imagen 3, donde se muestra un detalle de las plumas de vuelo.

© Jordi Cerdeira i Ribot                     Foto 3

La cola, mudada, también nos muestra otra diferencia más sutil con las aves adultas: la rémige más externa es menos puntiaguda, más redondeada, en los ejemplares de segundo año, tal y como queda demostrado en la imagen 4.

_____________________

Common swift (Apus apus) makes a partial post-juvenile moult that include body featheres, tail and some marginal or tertials coverts.

Today, we caught a second year bird.

We can see in picture 1 that attracted attention the contrast between body feathers (young feathers and with a pale brown tone) and fly feathers ( moulted in wintering places and with the typical black tone of this specie).

© Jordi Cerdeira i Ribot                                         Foto 4

The wear of fly feathers is obvious we can see it in picture 3. In this picture compare this bird’s wing with an adult wing. Inpicture 4 we can see a detail of this wear fly feathers.

The tail, moulted, has another differnce, more subtle, withs adult birds: the most externaly of rectrices is less sharp, a little more rounded in second year birds. Picture 4 shows this.

Apus apus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Falciot (Apus apus) anellat l’1 de juliol del 2010 com a adult nidificant al ser capturat a l’interior d’una caixa-niu situada al balcó de casa.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Any darrera any, retornava a criar a la mateixa caixa on tirava endavant un o dos pollets. L’últim control, el 21 de juny del 2018, correspon al vuitè any que va ocupar la caixa-niu; 2.912 dies  (7 anys, 11 mesos i 20 dies) després de l’anellament. Tot un exemple de fidelitat a la zona de cria.

La seva edat real era de més de deu anys, ja que va néixer a l’any 2008 o abans. Es tracta d’una espècie reproductora estiuenca i, per tant, va realitzar un mínim de deu migracions.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 21 anys i 1 mes.

____________________

Vencejo común (Apus apus) anillado el 1 de julio de 2010 como adulto nidificante, al ser capturado en una caja nido situada en el balcón de mi piso.

Año tras año, volvía a criar en el mismo nidal donde sacaba adelante uno o dos polluelos. El último control corresponde al 21 de junio de 2018, el octavo año en que ocupó la caja nido; 2.912 días  (7 años, 11 meses y 20 días) después del anillamiento. Todo un ejemplo de fidelidad a la zona de cría.

Su edad real eras de más de diez años ya que nació el 2008 o antes. Se trata de una especie reproductora estival y, por tanto, realizó un mínimo de diez migraciones.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 21 años y 1 mes.

____________________________________

Common swift (Apus apus) ringed in July 1st, 2010, when it was a breeding adult. It was captured in a nest-box on the balcony of my apartment.

Every year it come back and reared one or two chicks. The last recovery, in June 21th, 2018, correspond to the eighth year it occuped the nest-box, 2.912 days (7 years, 11 months and 20 days) after ringing. An exemple of fidelity to the breeding area.

It was ten years old or older, because it was born in 2008 or earlyer. It’s a summer breeding specie and, therefore, has made a mínimum of ten migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 21 years and 1 month.

________________________________________________