Arxius

Serinus serinus: Datat i sexat / Datado y sexado / Aging and sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

El gafarró (Serinus serinus) fa una muda post-juvenil molt extensa que pot, en alguns casos, arribar a ser completa. El més usual, però, és que només afecti petites i mitjanes cobertores i un nombre important de grans cobertores.

Al mascle de segon any (Euring 5) capturat avui es pot detectar fàcilment el límit de muda a les grans cobertores: les cinc més externes encara són juvenils (fotografia 1). A la cua (fotografia 2), a més, també s’hi poden diferenciar la major part de les plomes juvenils marronoses i punxegudes pel desgast, de les dues mudades més fosques i arrodonides. En aquest cas, també ha mudat les supra-cobertores caudals.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pel que fa al sexat, en el mascle és característic el  groc al front i el pit també groc intens i sense ratllat, tal i com queda patent a la fotografia 3.

______________________

El verdecillo (Serinus serinus) realiza una muda postjuvenil muy extensa que puede llegar a ser completa aunque lo más habitual es que solo afecte a pequeñas y medianas coberteras y a un nombre considerable de grandes coberteras.

En el macho de segundo año (Euring 5) capturado hoy, se pude detectr fácilmente el límite de muda entre grandes coberteras: las cinco más externas son aún juveniles (fotografía 1). En la cola (fotografía 2), además, también pueden diferenciarse la mayor parte de rectrices juveniles marronáceas y puntiagudas por el desgaste, de las dos plumas mudadas más oscuras y redondeadas. En este caso también ha mudado las supracoberteras caudales

En lo referente al sexado, en el macho es característico el amarillo en la frente y el pecho, también amarillo, sin listado como queda patente en la imagen 3.

_______________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

The European serine (Serinus serinus) makes a very extensive post-juvenile moult that, in some case,  can be complete. Usually, affects only lesser and median coverts and a variable number of greater coverts.

In the second year male (Euring 5) catched today, it’s easy see the moult limit in greater coverts: five outermost feathers are juveniles (photo 1). In the tail (photo 2), there are two rectrices moulted. Are dark and round. The juvenile feathers are brownish and its end is more sharp for wear. This bird has also changed the upper-tail coverts.

For sexing, the male has a yellow front and his breast is yellow and without listing (see photo 3).