Arxius

Certhia brachydactyla: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Raspinell (Certhia brachydactyla) anellat el 20 de setembre de 2008 al pas del Llobregat pel terme de Monistrol de Monserrat (Bages, Catalunya).

Recuperat el dia 8 de setembre de 2012 a la mateixa zona, 1.449 dies (3 anys, 11 mesos i 17 dies) després de l’anellament. Hi ha altres recuperacions del 3 de maig de 2009, 13 de juny de 2009, 5 de setembre de 2009 i 15 d’octubre de 2011.

La seva edat real és de quatre anys o més, ja que va néixer a l’any 2008 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 5 anys i 9 mesos.

____________________

Agateador común (Certhia brachydactyla) anillado el 20 de septiembre de 2008 al paso del río Llobregat por Monistrol de Montserrat (Bages, Cataluña).

Recuperado el dia 8 de septiembre del 2012 en la misma zona, 1.449 días (3 años, 11 meses y 17 días) después del anillamiento. Hay otra recuperacion del 3 de mayo de 2009, 13 de junio de 2009, 5 de septiembre de 2009 i 15 de octubre de 2011.

Su edad real es de de quatro años o más ya que nació el 2008 o antes. Se trata de una especie residente

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 5 años y 9 meses.

____________________________________

Short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla) ringed in September 20th, 2008 in Llobregat river in Monistrol de Montserrat (Bages, Catalonia).

Recovery in September 8th, 2012 in the same place, 1.449 days (3 years, 11 months and 17 days) after ringing. There are more recovery in May 3rd, 2009; June 13th, 2009; September 5th, 2009 and October 15th, 2011..

It’s four years old or older, because it was born in 2008 or earlyer. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 5 years and 9 month old.