Arxius

Emberiza schoeniclus: Els meus rècords de longevitat / Mis récords de longevidad / My longevity records

Repicatalons (Emberiza schoeniclus) anellat el 17 de novembre del 2012 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) com a femella d’edat indeterminada.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperat el dia 29 de gener del 2017 a la mateixa zona, 1.534 dies (4 anys, 2 mesos i 12 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de de quatre anys o més, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie hivernant i, per tant , ha d’haver realitzat un mínim de cinc migracions.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 12 anys i 3 mesos.

____________________

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) anillado el 17 de noviembre de 2012 al paso del río Llobregat por Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) como una hembra de edad desconocida.

Recuperado el dia 29 de enero del 2017 en la misma zona, 1.534 días (4 años, 2 meses y 12 días) después del anillamiento.

Su edad real es de quatro años o más ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie invernante y, por tanto, ha de haber realizado un mínimo de cinco migraciones.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 12 años i 3 meses.

____________________________________

Red bunting (Emberiza schoeniclus) ringed in Nobember 17th, 2012 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalonia) like a unknown age female.

Recovery in January 29th, 2017 in the same place, 1.534 days (4 years, 2 month and 12 days) after ringing.

It’s four years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a wintering specie and, therefore, it must have made a mínimum of five migrations.

The absolute record for a wild specimen of this species is 12 years and 3 months old.

Emberiza schoeniclus: ocell hivernant / ave invernante / winter bird

© Jordi Cerdeira i Ribot

Repicatalons (Emberiz schoeniclus) mascle anellat el matí del 3 de gener de 2009 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un mascle adult (nascut el 2008 o abans) que es troba en bon estat (codi Euring 1 de greix i 2 de muscle).

És recuperat el 24 d’octubre de 2009 a Saint Laurent La Conche (regió d’Alvernia-Roine-Alps, a França) durant una sessió d’anellament.

A part de la minsa població resident a les nostres zones humides, hi ha una entrada molt important d’ocells d’aquesta espècie del centre i nord d’Europa que fan moviments cap al sud durant l’hivern i retornen a les zones de cria a la primavera. En aquest cas, l’anellament s’escau amb el d’un ocell hivernant que és re-capturat en època de migració post-nupcial. Per les dates no podem determinar si el punt de recaptura correspon a la zona de nidificació o, més probablement, ja es trobava en migració cap al sud. En qualsevol cas, la distància entre els dos punts de captura és de 500 quilòmetres en línia recta amb 294 dies de diferència.

________________________________

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) macho anillado la mañana del 3 de enero de 2009 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un macho adulto (nacido el 2008 o antes) que se encuentra en buen estado (código Euring 1 de grasa y 2 de músculo).

Es recuperado el 24 de octubre de 2009 en Saint Laurent La Conche (región de Alvernia-Roine-Alpes, en Francia) durante una sesión de anillamiento.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A parte de la pequeña población residente en nuestras zonas húmedas, hay una entrada muy importante de aves de esta especie procedentes del centro i norte de Europa que realizan movimientos hacia el Sud durante el invierno y regresan a sus áreas de cría en primavera. En este caso, el anillamiento corresponde al de un ave invernante que es recapturada en migración postnupcial. Por las fechas, no podemos determinar si el punto de recaptura corresponde a la zona de nidificación o, más probablemente, ya se encuentra en migración hacia el Sud. En cualquier caso, la distància entre los dos punto de captura es de 500 kilómetros en línea recta con 294 días de diferencia.

_________________

Reed Bunting (Embreriza schoeniclus) ringed on the morning of January 3, 2009 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) during a birding ringing session. It’s an adult male (born in 2008 or earlyer) that it’s in a good condition (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

It’s recovery on October 24, 2009 in Saint Laurent La Conche (Alvernie-Roine-Alps region, in France) during a bird ringing session.

There are a small resident population of reed bunting in our wetlands and there are a very importnt entry of birs from North and Central Europe that make movements toward the South during the winter and return to thir breeding areas in spring. In this case, the ringing bird corresponds to a wintering bird that’s recovered in post-breeding migration. We cannot determine if the recovery point corresponds to its nesting place or, more likely, it’s already in migration towards the South. In any case, the distance between both capture points is 500 kilometers in line straight, 294 days apart.