Arxius

Sylvia borin: muda postnupcial / postnuptial moult

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

El tallarol gros (Sylvia borin) fa una muda post-nupcial parcial (completa en alguns casos) i una post-juvenil parcial molt escassa.

Avui he pogut capturar dos exemplars adults (Euring 4). El primer (foto1) era un adult “típic”, amb les terciàries i grans cobertores molt desgastades que no ha mudat plomes de vol o encara no ha començat a fer-ho.

El segon exemplar (foto2), però, estava en plena muda post-nupcial i, en aquest cas, havia renovat gran part de les grans cobertores i les terciàries. A la imatge es pot apreciar clarament les poques grans cobertores no mudades que apareixen amb un to molt més pàl·lid i amb un gran desgast. Les mudades, al igual que les terciàries, tenen un aspecte immillorable i una evident banda terminal de color marró clar.

____________

Foto 2 © Jordi Cerdeira i Ribot

La curruca mosquitera (Sylvia borin) tiene una muda postnupcial parcial (completa en algunos casos) y una postjuvenil parcial muy escasa.

Hoy he podido capturar dos ejemplares adultos (Euring 4). El primero (foto1) era un adulto  “típico”, con las terciarias y grandes coberteras muy desgastadas que no ha mudado plumas de vuelo o aún no ha comenzado a hacerlo.

El segundo ejemplar (foto2) estaba en plena muda post-nupcial y, en este caso, había renovado gran parte de las grandes coberteras y terciarias. En la imagen se pueden apreciar claramente las pocas grandes coberteras no mudas que muestran un tono mucho más pálido y un gran desgaste. Las mudadas, al igual que las terciarias, tienen un aspecto inmejorable y un evidente ribete terminal de color marronáceo.

________________________________________

The Garden Warbler (Sylvia borin) performs a partial post-breeding moult (complete in some cases) and a partial postjuvenile very reduced.

Today, I caught two adults (age Euring 4). The first (photo1) was a “typical” adult with worn tertials. It hasn’t moult flight feathers or not yet. The second (photo2), was in post-breeding moult and, in this case, was renovated much of the greater coverts and the tertials. In the picture you can clearly see the few greater coverts that are not moult with paler color and with a great wear. The moult feathers, like tertials, look without worn and with a terminal light brown strip.