Arxius

Prunella modularis: provinent del nord llunya/ procedente del lejano norte / from the far north

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pardal de bardissa (Prunella modularis) anellat el 6 d’agost de 2021 en terme de Pöri (regió de Satakunta, província de Turko-Pori) a Finlàndia durant una sessió d’anellament. Era un exemplar jove, de primer any (nascut el mateix 2021).

És recuperat el 4 de desembre de 2021 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era bo, amb un pes de 17,9 grams i un codi Euring 1 per greix i 2 per múscul.

Després de 89 dies (2 mesos i 3 dies) aquest exemplar ha recorregut 2.592 quilòmetres de distància en línia recta. La data del seu anellament no permet assegurar que la zona de captura fos la zona on havia nascut, ja que podria provenir de més al nord i estar ja en migració. La re-captura si que correspon a l’àrea d’hivernada en una zona on només apareix com a hivernant.

____________________________________

Acentor alpino (Prunella modularis) anillado el 6 de agosto de 2021 en Pöri (región de Satakunta, provincia de Turko-Pori) en Finlandia durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar juvenil, de primer año (nacido el propio 2021) .

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 4 de diciembre de 2021 a orillas del río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es bueno, con un peso de 17,9 gramos y un código Euring de 1 para grasa y 2 para músculo.

Después de 89 días (2 meses y 3 días), este ejemplar a recorrido 2.592 kilómetros de distancia en línea recta. La fecha de su captura inicial no permite asegurar que la zona fuese su lugar de nacimiento ya que podía provenir de más al norte y estar ya en migración. La recaptura si que se corresponde con su área de invernada en una zona donde esta especie es estrictamente invernal.

___________________

Dunnock (Pruella modularis) ringed on August 6th, 2021 in Pöri (Satakunta region, Turko-Pöri) in Finland. It’s juvenile, a first yeard bird (born in 2021) .

It’s recovery on Desember 4th, 2021 in Abrera (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a good condition with 17,9 grams of weight (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

After 89 days, this young bird appears 2.592 kilometers away in straigth line. A good travel from the breeding zone to the wintering zone. His ringing date don’t allow us to be sure that it was born there because it could have come from north, and be in migration. The recapture corresponds to its wintering area. In this place this specie is common only in winter.


			

Prunella modularis: Datat / Datado /Aging

El pardal de bardissa (Prunella modularis) fa una muda post-juvenil parcial en que muda petites cobertores i un nombre variable de terciàries, grans cobertores i, a vegades, una o dues plomes de l’àlula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Si no hi ha un contrast entre grans cobertores (perquè no n’ha mudat cap o perquè les ha mudat totes), un bon indicador a tenir present per a determinar l’edat és el color de la mandíbula inferior i de l’ull.

Una mandíbula inferior molt pàl·lida és típica d’ocells de primer any. En el cas dels adults serà de color tenen fosc.

El color de l’iris de l’ull, tot i ser un caràcter molt variable, ens pot ajudar: els joves el tenen tirant a grisos i els adults d’un color més vermellós. De tota manera, molts juvenils canvien ràpidament el color de l’iris, de manera que haurem de ser molt cautelosos a l’hora d’utilitzar-ho.

_____________________________________________________

El acentor común (Prunella modularis) realiza una muda post-juvenil parcial en que muda pequeñas coberteras y un número variable de terciarias, grandes coberteras y puede que una o dos plumas del álula.

Si no hay un contraste evidente entre grandes coberteras (si no ha mudado ninguna o las ha mudado todas), un buen indicador es el color de la mandíbula inferior y del ojo.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una mandíbula inferior muy pálida es típica de aves de primer año. Los adultos, en cambio, la tienen oscura.

El color del iris del ojo, aunque es un carácter muy variable, nos puede ayudar también: las aves jóvenes lo tienen más claro, grisáceo, mientras que los adultos muestran un tono más rojizo. De todas maneras, cabe señalar que muchos juveniles cambian rápidamente el color del iris, con lo que se debe ser muy cauteloso en su utilización.

______________________________

The dunnock (Prunella modularis) has a post-juvenile moult that include little coverts and a variable number of tertials, greater coverts and, sometimes, one or two alula feathers.

If there aren’t contrast between greater coverts (when moult all or anyone great coverts), a good indicator is the lower jaw and the iris colors.

A lower jaw very pale is characteristic of first year birds.  The adults have a dark lower jaw.

The iris color it’s a very variable character, but in young birds is a lighter tone, grayish. In adults, the tone is reddish.

Anyway,  it’s important remember that some juveniles can change iris color quicly.