Arxius

Periparus ater: el meu rècords de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga petita (Periparus ater) anellada el 03 d’agost de 2013 a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Catalunya) com a femella aulta.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Recuperada el dia 3 de juliol de 2015 a la mateixa zona, 1.055 dies (2 anys, 10 mesos i 19 dies) després de l’anellament.

La seva edat real és de quatre anys o més perquè va néixer el 2011 o abans. Es tracta d’una espècie resident.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 9 anys i 5 mesos.

____________________

Carbonero garrapinos (Periparus ater) anillado el 3

de agosto de 2012 en Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Cataluña) como hembra adulta.

Recuperado el dia 3 de julio de 2015 en la misma zona, 1.055 días (2 años, 10 meses y 19 días) después del anillamiento.

Su edad real es de quatro años o más, ya que nació en el 2011 o antes. Se trata de una especie residente.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 9 años y 5 meses.

____________________________________

Coal tit (Periparus ater) ringed in August 3rd, 2013 in Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà, Catalonia) like an adult female.

Recovery in July 3rd, 2015 in the same place, 1.055 days (2 years, 10 months and 19 days) after ringing.

It’s four years old or older, because it was born in 2011 or early. It’s a resident specie.

The absolute record for a wild specimen of this species is 9 years and 5 months old.