Arxius

Lanius senator: Datat / Datado / Ageing

Foto 1    © Jordi Cerdeira i Ribot

La captura simultània de dos mascles de capsigrany (Lanius senator) ens ha permès comparar els plomatges d’un ocell adult i d’un de segon any a la primavera.

Mentre que el mascle adult (Euring 6) va acabar una muda completa als indrets d’hivernada i no presenta cap tipus de contrast a les plomes de l’ala (veure fotografia 2); el mascle de segon any (Euring 5) va deixar sense mudar les tres primàries més internes i les tres secundàries més externes i totes les cobertores primàries (veure fotografia 3).

Malgrat que el nombre de primàries i secundaries no mudades pot variar i que fins i tot es pot mudar alguna cobertora primària,  el contrast és prou efectiu per determinar l’edat sent, això si,  molt més evident en els mascles pel to negre de les plomes mudades  que en les femelles de plomes pàl·lides.

Foto 2                   © Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

La captura simultánea de dos machos de alcaudón chico (Lanius senator) nos ha permitido comparar los plumajes de un ave adulta y de una de segundo año en primavera.

Mientras que el macho adulto (Euring 6) acabó una muda completa en sus cuarteles invernales y no presenta ningún contraste en las plumas de vuelo (ver fotografía 2); el macho de segundo año (Euring 5) dejó sin mudar las tres primarias más internas y las tres secundarias más externas así como todas las coberteras primarias (ver fotografía 3).

Aunque el número de primarias y secundarias no mudadas puede variar y hasta pueden mudarse algunas coberteras primarias, el contraste es suficientemente visible para determinar la edad siendo, eso si, más evidente en machos por el tono negro de las plumas mudadas que en las hembras, con plumas de tonos más pálidos.

Foto 3                © Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

When we caught two males of Woodchat Shrike (Lanius senator) we have seen the diferences between an adult bird plumage and a second year bird plumage in spring.

The adult male (Euring 6) finished a complete moult in wintering area and not show contrast between flight feathers (see picture 2); the second year male (Euring 5) didn’t moult three innermosts primaries, three outermost secundaries and all primary coverts (see picture 3).

Althought the number of primaries or secundaries moulted can vary and can be moult some of  the primary coverts, the differences between moulted and unmoulted feathers is very apparent, specially, in males because it have darker feathers.