Arxius

Aegithalos caudatus: Sexat / Sexado / Sexing

© Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfisme sexual que ens permeti sexar els exemplars d’aquesta espècie. Tot i això, en arribar l’època reproductiva podem utilitzar la presència de protuberància cloacal en mascles o el desenvolupament de plaques incubatrius a les femelles per sexar.

A la imatge una parella d’aquesta espècie capturada avui. A la foto 1 es pot veure la placa incubatriu de la femella i a la foto 2, a l’esquerra) s’hi veu la protuberància cloacal del mascle.

La mallerenga cuallarga és dels primer ocells a criar a casa nostra, de manera que a partir de mitjans de març ja podrem utilitzar aquest mètode per sexar l’espècie.

© Jordi Cerdeira i Ribot                                   Foto 1

_________________________

El mito (Aegithalos caudatus) no presenta dimorfismo sexual que nos permita sexar a los ejemplares de esta especie. De todas formas, al llegar la época reproductiva, podemos utilizar la presencia de protuberancia cloacal en machos y el desarrollo de placa incubatriz en hembras para sexar.

En las imágenes tenemos a una pareja de esta especie capturada hoy. En la foto 1 podemos ver la placa incubatriz de la hembra y en la foto dos se ve, a izquierda, la protuberancia cloacal del macho.

© Jordi Cerdeira i Ribot                               Foto 2

El mito és de los primeros paseriformes en criar en nuestra zona, así que desde mediados de mayo ya podremos utilizar este método para sexar.

____________________________

The long-tailed bushtit (Aegithalos caudatus) doesn’t show sexual dimorphism but, in breeding season we can us the presence of cloacal protuberance in males and  the development of brood patch in females.

In the pictures, a pair of this birds caught today. In picture 1, we can see the brood path in female and in picture 2 we show the clocal protuberance in male.

Long-tailed tit is one of the firsts passerines to be breed. Since mid march, we can use this metod for sexing this birds.

Aegithalus caudatus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga cua-llarga/ Mito /Long-tailed tit:     Aegithalos caudatus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 14/01/2012

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/04/2016

Dies /days: 1.541  (4 anys/years  2 mesos/months 20 dies/days)

Edat real /real age: > 5 anys/years

Rècord de longevitat / longevity record: 11 anys/years 01 mesos/month

Aegithalos caudatus taiti: datat / aging / datado

Foto 1 © Jordi Cerdeira i Ribot

La mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus taiti) és un dels primers ocells en criar i ja es poden veure juvenils d’aquesta espècie al mes de maig.

Fàcils d’identificar, els juvenils tenen cap i plomes dorsals marró fosc, les rectrius centrals més curtes que les externes i un anell ocular vermell (Foto 1) que contrasta amb el dels adults, de color groc (Foto2).

_____________________

El mito (Aegithalos caudatus taiti) es una de los primeros pájaros en criar y ya pueden observarse juveniles de esta especie durante el mes de marzo.

Fáciles de identificar, los juveniles tienen cabeza y plumas dorsales marrón oscuro, rectrices centrales más cortas que las externas y un anillo ocular rojo (foto 1) que contrasta con el amarillo de los adultos (foto 2).

Foto 2                    © Jordi Cerdeira i Ribot

__________________

Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus taiti) is one of the first birds to breed. In March we can see juveniles of this specie.

Easy to identify, the juveniles have the head and dorsals feathers brown, central rectrices more short than externals rectrices and a conspicuous red eye-ring (Photo 1) that contrast with yellow eye-ring of adults (Photo 2).