2- Viatges / viajes / travels

© Jordi Cerdeira i Ribot

Entre els milers d’ocells anellats, només uns quants són recuperats lluny de la zona d’anellament i, quan ens trobem amb algun d’aquests casos, fa especial il·lusió poder constatar llargs viatges. Aquestes recuperacions serveixen per determinar rutes i establir àrees de cria i d’hivernada de les espècies migratòries.

Les dades seran importants per poder gestionar les seves poblacions posant de manifest la importància de treballar conjuntament a un nivell internacional per assegurar la seva supervivència. Al mapa adjunt hi podem veure les recuperacions fetes a llargues distàncies més destacables.

_________________________________________

Entre las miles de aves anilladas, solamente unas pocas son recuperadas lejos de las zonas de anillamiento y, cuando esto sucede, produce una especial ilusión constatar largos viajes. Estas recuperaciones sirven para determinar las rutas y establecer las áreas de cría y de invernada de las especies migratorias.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Los datos serán importantes para poder gestionar sus poblaciones y se pondrá de manifiesto la importancia de trabajar conjuntamente a un nivel internacional para asegurar su supervivencia. En el mapa adjunto podemos ver las recuperaciones de largas distancia más destacables.

__________________________________________________

Among the thousands of ringed birds, only a few are recovered far from the ringing areas and, when it’s happens, it’s especially exciting to observe long trips.

These recoveries serve to determine migratory routes and establish bredding and wintering areas for migratory birds. The data will be important to be able to manage their population. To ensure their survirval, joint international work is essential. On the map you will found the most remarkable recoveries.

__________________________________________________

Recuperacions remarcables / Remarcables recoveries

1) Sylvia atricapilla

 • Tallarol de casquet. De Bloemendal (Països Baixos) a Abrera (Catalunya). 1.190 Km
 • Curruca capirotada. De Bloemendal (Paises Bajos) a Abrera (Cataluña). 1.190 Km
 • Blackcap. From Bloemendal (Neetherlands) to Abrera (Catalonia). 1.190 Km

2) Phylloscopus collybita

 • Mosquiter comú. De Monistrol de Montserrat (Catalunya) a Beek-Ubbergen (Països Baixos). 1.177 Km
 • Mosquitero común. De Monistrol de Montserrat (Cataluña) a Beek-Ubbergen (Paises Bajos). 1.177 Km
 • Chiff Chaff. From Monistrol de Montserrat (Catalonia) to Beek-Ubbergen (Neederlands). 1.177 Km

3) Curruca hortensis

 • Tallarol emmascarat. D’Abrera (Catalunya) a Vailhauques (França). 282 Km
 • Curruca mirlona. De Abrera (Cataluña) a Vailhauques (Francia). 282 Km
 • Western Orphean Warbler. From Abrera (Catalonia) to Vailhauques (France). 282 Km

4) Emberiza schoeniclus

 • Repicatalons. D’Abrera (Catalunya) a Saint Laurent La Conche (França). 500 Km
 • Escribano palustre. De Abrera (Cataluña) a Saint Laurent La Conche (Francia). 500 Km
 • Red Bunting. From Abrera (Catalunya) to Saint Laurent La Conche (France). 500 Km

5) Phylloscopus collybita

 • Mosquiter comú. De Ballerum (Dinamarca) a Olesa de Montserrat (Catalunya). 1.793 Km
 • Mosquiter común. De Ballerum (Dinamarca) a Olesa de Montserrat (Cataluña). 1.793 Km
 • Chiff chaff. From Ballerum (Dinamarca) to Olesa de Montserrat (Catalonia). 1.793 Km

6) Prunella modularis

 • Pardal de bardissa. De Pöri (Finlàndia) a Abrera (Catalunya). 2.592 Km
 • Acentor alpino. De Pöri (Finlandia) a Abrera (Cataluña). 2.592 Km
 • Dunnock. From Pöri (Finland) to Abrera (Catalonia). 2.592 Km

7) Sylvia atricapilla

 • Tallarol de casquet. D’Abrera (Catalunya) a Balhargues (França). 295 Km
 • Curruca capirotada. De Abrera (Cataluña) a Balhargues (Francia). 295 Km
 • Blackcap. De Abrera (Cataluña) a Balhargues (Francia). 295 Km

8) Phylloscopus collybita

 • Mosquiter comú. De Reutlinger-Stickenhausen (Alemanya) a Abrera (Catalunya). 967 Km
 • Mosquiter común. De Reutlinger-Stickenhausen (Alemania) a Abrera (Cataluña). 967 Km
 • Chiff chaff. From Reutlinger-Stickenhausen (Germany) to Abrera (Catalonia). 967 Km