Arxius

Cettia cetti: Datat / Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una senzilla manera de datar els rossinyols bords (Cettia cetti) juvenils a finals d’estiu és buscar plomes no mudades a les infracobertores caudals. Si queden plomes juvenils, contrasten amb les mudades perquè són d’un marró més clar (veure fotos). Malauradament, no trigaran gaire a mudar totes les infracobertores i llavors haurem d’anar a buscar els subtils contrasts a les grans cobertores per poder datar correctament.

________________________________________

Una senzilla manera de datar a los ruiseñores bastardos (Cettia cetti) juveniles a finales de verano es buscar plumas no mudadas en las infracoberteras caudales. Si quedan plumas juveniles, contrastan con las mudadas porque son de un marrón más claro (ver fotos).  Lamentablemente, no tardarán mucho en mudar todas las infracoberteras. Entonces tendremos que volver a buscar los siempre sutiles contrastes en las grandes coberteras para datar correctamente.

________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

A simple way for ageing juveniles of  Cetti’s Warbler (Cettia cetti) in late summer  is looking for not moulted feathers in under tail coverts. If there are juveniles feathers, they contrast with moulted feathers because are lighter brown (see photos). If the bird have moulted all under tail coverts, we’ll have to look for subtil contrast in greater coverts for a correctly date.

Cettia cetti: el meu rècord de longevitat / mis récord de longevidad / my longevity record

Rossinyol bord / Ruiseñor bastardo / Cetti’s warbler:    Cettia cetti

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 10/08/2006

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de primer any/ First year bird

Recuperat/ recovery: 18/05/2010

Dies /days: 1.377  (3 anys/years  9 mesos/months 8 dies /days)

Edat real /real age:  3 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 7 anys/years  6 mesos/month