Prunella modularis: Datat / Datado /Aging

El pardal de bardissa (Prunella modularis) fa una muda post-juvenil parcial en que muda petites cobertores i un nombre variable de terciàries, grans cobertores i, a vegades, una o dues plomes de l’àlula.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Si no hi ha un contrast entre grans cobertores (perquè no n’ha mudat cap o perquè les ha mudat totes), un bon indicador a tenir present per a determinar l’edat és el color de la mandíbula inferior i de l’ull.

Una mandíbula inferior molt pàl·lida és típica d’ocells de primer any. En el cas dels adults serà de color tenen fosc.

El color de l’iris de l’ull, tot i ser un caràcter molt variable, ens pot ajudar: els joves el tenen tirant a grisos i els adults d’un color més vermellós. De tota manera, molts juvenils canvien ràpidament el color de l’iris, de manera que haurem de ser molt cautelosos a l’hora d’utilitzar-ho.

_____________________________________________________

El acentor común (Prunella modularis) realiza una muda postjuvenil parcial en que muda pequeñas coberteras y un número variable de terciarias, grandes coberteras y puede que una o dos plumas del álula.

Si no hay un contraste evidente entre grandes coberteras (si no ha mudado ninguna o las ha mudado todas), un buen indicador es el color de la mandíbula inferior y del ojo.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Una mandíbula inferior muy pálida es típica de aves de primer año. Los adultos, en cambio, la tienen oscura.

El color del iris del ojo, aunque es un carácter muy variable, nos puede ayudar también: las aves jóvenes lo tienen más claro, grisáceo, mientras que los adultos muestran un tono más rojizo. De todas maneras, cabe señalar que muchos juveniles cambian rápidamente el color del iris, con lo que se debe ser muy cauteloso en su utilización.

______________________________

The dunnock (Prunella modularis) has a post-juvenile moult that include little coverts and a variable number of tertials, great coverts and, sometimes, one or two alula feathers.

If there aren’t contrast between great coverts (when moult all or anyone great coverts), a good indicator is the lower jaw and the iris colors.

A lower jaw very pale is characteristic of first year birds.  The adults have a dark lower jaw.

The iris color it’s a very variable character, but in young birds is a lighter tone, grayish. In adults, the tone is reddish.

Anyway,  it’s important remember that some juveniles can change iris color quicly.

Anuncis

Els meus rècords de longevitat / Mis récords de longevidad / My longevity records

Falciot negre / Vencejo común / Common swift     (Apus apus)

Anellat/ ringer: 02/07/2009

Edat /age: Ocell adult de dos o més anys/ adult bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 10/06/2017

Dies /days: 2.900  (7 anys/years  11 mesos/month  2 dies/days)

Edat real /real age: > 10 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years

 

Pit-roig / Petirojo/ Robin     (Erithacus rubecula)

Anellat/ ringer: 27/12/2010

Edat /age: Ocell de primer any/ first year bird.

Recuperat/ recovery: 24/12/2015

Dies /days: 1.824 (4 anys/years  11 mesos/months 21 dies/days)

Edat real /real age: 5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 19 anys/years 4 mesos/month

 

Merla / Mirlo común / Common blackbird     (Turdus merula)

Anellat/ ringer: 02/10/2010

Sexe: Femella / female

Edat /age: Ocell adult de dos o més anys/ adult bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 27/06/2013

Dies /days: 1.856  (5 anys/years  30 dies/days)

Edat real /real age: > 7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 21 anys/years 10 mesos/month

 

Tallarol de cap negre/ Curruca cabecinegra / sardinian warbler     (Sylvia melanocephala)

Anellat/ ringer: 20/03/2010

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de segon any/ second year bird.

Recuperat/ recovery: 07/05/2016

Dies /days: 2.245  (6 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 8 anys/years 4 mesos/month

 

Tallarol de casquet/ Curruca capirotada / Eurasian blackcap     (Sylvia atricapilla)

Anellat/ ringer: 18/12/2010

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de primer any/ First year bird.

Recuperat/ recovery: 06/12/2016

Dies /days: 2.180  (5 anys/years  11 mesos/months 16 dies /days)

Edat real /real age:  7 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 13 anys/years 10 mesos/month

 

Mallerenga cua-llarga/ Mito /Long-tailed tit    (Aegithalos caudatus)

Anellat/ ringer: 14/01/2012

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/04/2016

Dies /days: 1.541  (4 anys/years  2 mesos/months 20 dies/days)

Edat real /real age: > 6 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 11 anys/years 01 mesos/month

 

Mallerenga carbonera/ Carbonero común/ Great tit    (Parus major)

Anellat/ ringer: 20/03/2009

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de segon any/ second year bird.

Recuperat/ recovery: 23/02/2014

Dies /days: 1.802  (4 anys/years  11 mesos/months 04 dies/days)

Edat real /real age:  5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 15 anys/years 05 mesos/month

 

Mallerenga petita/ Carbonero garrapinos/ Coal tit    (Periparus ater)

Anellat/ ringer: 03/08/2013

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 03/07/2015

Dies /days: 1.055  (2 anys/years  10 mesos/months 19 dies/days)

Edat real /real age: > 5 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 9 anys/years 05 mesos/month

 

Mallerenga blava/ Herrerillo común/ Blue tit    (Cyanistes caeruleus)

Anellat/ ringer: 09/06/2008

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 27/05/2013

Dies /days: 1.814  (4 anys/years  11 mes/month 19 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 11 anys/years 07 mesos/month

 

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pardal xarrec/ Gorrión molinero/ Tree sparrow    (Passer montanus)

Anellat/ ringer: 12/10/2012

Sexe: ?

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/12/2017

Dies /days: 1.877  (5 anys/years  1 mes/month 18 dies/days)

Edat real /real age: Ocell de cinc o més anys/ bird with five or more years.

Rècord longevitat/longevity record: > 13 anys/years 01 mes/month

 

Repicatalons/ Escribano palustre/ Common red bunting    (Emberiza schoeniclus)

Anellat/ ringer: 17/11/2012

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell d’edat desconegudas/ bird with unknow age.

Recuperat/ recovery: 29/01/2017

Dies /days: 1.534  (4 anys/years  2 mesos/month 12 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 12 anys/years 03 mesos/month

Sylvia atricapilla: leucisme parcial (mínim) / partial leucism (minimum)

© Jordi Cerdeira i Ribot

Un dels exemplars de tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) capturats avui, tenia un petit, però curiós leucisme parcial simètric: una petita zona totalment blanca a l’extrem de la quarta primària a ambdues ales.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La femella, de més d’un any d’edat (Euring 4), presentava tota la resta de les plomes amb coloració normal.

________________

 

Uno de los ejemplares de  curruca capirotada (Sylvia atricapilla) capturados hoy, presentaba un pequeño, pero curioso leucismo parcial simétrico: una pequeña zona totalmente blanca situada en el extremo de la cuarta primaria y en las dos alas.

La hembra, de más de un año de edad (Euring 4), mantenía una coloración completamente normal en todo el resto de sus plumas.

_________________________________________

One of the Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) caught today, showed a little and symmetrical partial leucism: It had a little whitte zone at the end of fourth primary, in both wings.

This female, more than one year old (Euring 4), had a normal coloring on all other feathers.

Pica pica: muda post-juvenil / muda postjuvenil / post-juvenile moult

Tal i com comentava en una entrada anterior, la muda de les garses (Pica pica) és parcial i afecta a petites, mitjanes i, normalment, la gran majoria de grans cobertores de l’ala. També pot afectar a les terciàries i àlula petita i mitjana. A l’hora de datar els exemplars, el caràcter més utilitzat és el disseny de les dues primàries més externes: si les puntes de color negre són major de 15 mm i de 10 mm respectivament, serà un exemplar juvenil; si són inferiors a 15 mm i 10 mm tindrem davant nostre un exemplar adult.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui, ens hem trobat amb un ocell en plena muda completa activa. Tenia les quatre primàries més internes mudades, però encara no havia començat la muda de les cinc més externes. L’observació del disseny de la P1 i la P2, ens ha permès determinar que eren plomes juvenils, de manera que hem pogut datar l’individu com a ocell de segon any (Euring 5).

___________________________

Como comentaba en una entrada anterior, la muda de las urracas (Pica pica) es parcial y afecta a pequeñas, medianas y, normalmente, a la mayoría de las grandes coberteras del ala. También puede incluir terciarias y álula pequeña y mediana. Para determinar la edad, el carácter más utilizado es el diseño de las dos primarias más externas: si los extremos de color negro son mayores 15 mm y 10 mm respectivamente, será un ejemplar juvenil; si son inferiores a 15 mm y 10 mm tendremos ante nosotros un ejemplar adulto.

Hoy nos hemos encontrado con un ave en plena muda completa activa. Tenía las cuatro primarias más internas mudadas, pero aún no había empezado la muda de las cinco más externas. La observación del diseño de P1 y P2 nos ha permitido determinar que se trataba de plumas juveniles, de manera que hemos podido datar al individuo como a ave de segundo año (Euring 5).

______________________________________________

As I mentioned  in a previous post, the moult in magpies (Pica pica) is partial and include lesser, median and, usually, all greater coverts and, it’s possible that have moulted tertials and little and median alula coverts. For aging, we’ll look for the design of the two outermost primaries: If the black tips are longer than  15 mm and 10 mm respectively, it will be a juvenile; if are shorter than 15 mm y 10 mm, it will be an adult.

Today, we found a bird in active complete moult. It had moulted four innermost primaries, but had not begun to change the outermost five. The design of P1 and P2 were juvenile, so we could aging the bird: it was a second year bird (Euring 5).

Luscinia megarhynchos: muda-postnupcial /post-breeding moult

© Jordi Cerdeira i Ribot

Tot i estar a principis de juliol, els rossinyols (Luscinia megarhynchos) ja han encetat la muda post-nupcial.

Aquest exemplar ja ha mudat una gran part de les primàries amb les corresponents cobertores, les grans cobertores,  la majoria de rectrius i un gran nombre de plomes del cos.

La muda de les primàries és ascendent (d’internes a externes) i ben aviat començarà a mudar les secundàries de forma descendent (d’externes a internes).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Degut a que ja ha mudat les grans cobertores, no es pot assegurar la seva edat, però tenint present el poc desgast de les secundàries i de les primàries que encara no ha mudat, és gairebé segur que es tracta d’un adult de 3 o més anys d’edat (Euring 6).

_________________

Aún y estando a principios de julio, los ruiseñores (Luscinia megarhynchos) ya han empezado la muda postnupcial.

Este ejemplar ya ha mudado una gran parte de las primarias y sus respectivas coberteras; las grandes coberteras, la mayoría de rectrices y un gran nombre de plumas del cuerpo.

La muda de las primarias es ascendente (de internas a externas) y pronto empezará a mudar las secundarias de forma descendente (de externas a internas).

Debido a que ya ha mudado las grandes coberteras, no podemos asegurar su edad, pero si nos fijamos en el poco desgaste de sus secundarias y de las primarias que aún no ha mudado, es casi seguro que se trata de un adulto de 3 o más años (Euring 6).

© Jordi Cerdeira i Ribot

________________________

It’s early July, but  nightingale (Luscinia megarhynchos) has already began post-breeding moult.

This bird has moulted a lot of primaries and their respective coverts, the greater coverts; most retrices and lots of body feathers.

Primary moult is ascendant (from innermost to outermost) and soon it will beguin to change secondaries in a descendant moult (from outermost to innermost).

Greater coverts are moulted, but if we look at the few wear in secondaries and in not moulted primaries, we can aging  as an adult of  3 or more years old  (Euring 6).

Passer montanus: Sarna / Scaly legs

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Avui ha estat una femella de pardal xarrec (Passer montanus) la que estava greument afectada a ambdues potes.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A més de la deformació típica als dits, també tenia com una mena d’expansió plana al llarg de tot el tars (veure foto 2).

© Jordi Cerdeira

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Hoy ha sido una hembra de gorrión molinero (Passer montanus) la que estaba gravemente afectada en las dos patas.

A parte de la deformación típica en los dedos, también tenía como una especie de extensión plana a lo largo del tarso (ver foto2 ).

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today it has been a tree sparrow (Passer montanus) female that was severely affected by both legs.

In addition to the typical deformation of the fingers, it also had a kind of flat expansion in the tarsus (see picture 2).

Acrocephalus scirpaceus: Sarna / Scaly legs

© Jordi Cerdeira i Ribot

La sarna és una malaltia causada per àcars que infecten principalment les potes dels ocells i provoquen la formació de callositats. Malgrat ser relativament habitual en algunes espècies, especialment en fringíl·lids, avui m’ha sorprès desagradablement capturar una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) que estava greument afectada.

Les deformacions eren molt evidents a ambdues extremitats tal i com s’aprecia a les fotografies.

_____________________________

La sarna es una enfermedad causada por ácaros que infectan principalmente las patas de las aves provocando la formación de callosidades.  Aunque son relativamente habituales en algunas espécies, especialmente en fringílidos, hoy me ha sorprendido desagradablemente capturar un  carricero común (Acrocephalus scirpaceus) seriamente afectado.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Les deformacions eran muy evidentes como puede verse en las fotografías.

_____________________________

Scaly legs is a disease caused by mites.  It produces  importants calluses in the legs of birds and is relatively common in some birds (specialy in fringidae ).  Today I had the unpleasnt surprise to catch a reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) with this disease.

The calluses were highly developed (see the pictures).