Arxius

Phylloscopus collybita: primer viatge / first trip

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el 26 de juliol de 2022 a Reutlinger-Stickenhausen (Estat Federat de Baden-Württemberg) a Alemanya durant una sessió d’anellament. Era un exemplar jove, de primer any (nascut el mateix 2022).

És recuperat el 28 de gener de 2023 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era relativament bo, amb un pes de 6,7 grams i un codi Euring 1 per greix i 2 per múscul.

Després de 186 dies (6 mesos i 2 dies) aquest exemplar ha recorregut 967 quilòmetres de distància en línia recta. La data del seu anellament no permet assegurar que la zona de captura fos on havia nascut, ja que podria provenir de més al nord i estar ja en migració. La recuperació certifica la primera migració d’aquest exemplar que es re-captura en una zona típica d’hivernada.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado el 26 de juliol de 2022 en Reutlinger-Stickenhausen (Estado Federado de Baden-Wurtemberg) en Alemania durant una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar juvenil, de primer año (nacido el propio 2022) .

Es recuperado el 28 de enero de 2023 a orillas del río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es relativamente bueno, con un peso de 6,7 gramos y un código Euring de 1 para grasa y 2 para músculo.

Después de 186 días (6 meses y 2 días), este ejemplar ha recorrido 967 kilómetros de distancia en línea recta. La fecha de su captura inicial no permite asegurar que la zona fuese su lugar de nacimiento ya que podía provenir de más al norte y estar ya en migración. La recuperación certifica su primera migración al ser recapturado en una zona típica de invernada.

___________________

Chiff Chaff (Phylloscopus collybita) ringed on July 26th, 2022 in Reutlinger-Stickenhausen (Baden-Wurtemberg federal state) in Germany. It’s juvenile, a first yeard bird (born in 2022) .

It’s recovery on January 28th, 2023 in Abrera (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a relatively good condition with 17,5 grams of weight (Euring code 2 for fat and 2 for muscle).

After 186 days (six month and two days), this young bird appears 967 kilometers away in straigth line. We certify its first migration to winteing areas. Ringing date don’t allow us to be sure that it was born there because it could have come from north, and be in migration.


			

Prunella modularis: provinent del nord llunya/ procedente del lejano norte / from the far north

© Jordi Cerdeira i Ribot

Pardal de bardissa (Prunella modularis) anellat el 6 d’agost de 2021 en terme de Pöri (regió de Satakunta, província de Turko-Pori) a Finlàndia durant una sessió d’anellament. Era un exemplar jove, de primer any (nascut el mateix 2021).

És recuperat el 4 de desembre de 2021 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era bo, amb un pes de 17,9 grams i un codi Euring 1 per greix i 2 per múscul.

Després de 89 dies (2 mesos i 3 dies) aquest exemplar ha recorregut 2.592 quilòmetres de distància en línia recta. La data del seu anellament no permet assegurar que la zona de captura fos la zona on havia nascut, ja que podria provenir de més al nord i estar ja en migració. La re-captura si que correspon a l’àrea d’hivernada en una zona on només apareix com a hivernant.

____________________________________

Acentor alpino (Prunella modularis) anillado el 6 de agosto de 2021 en Pöri (región de Satakunta, provincia de Turko-Pori) en Finlandia durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar juvenil, de primer año (nacido el propio 2021) .

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 4 de diciembre de 2021 a orillas del río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, provincia de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es bueno, con un peso de 17,9 gramos y un código Euring de 1 para grasa y 2 para músculo.

Después de 89 días (2 meses y 3 días), este ejemplar a recorrido 2.592 kilómetros de distancia en línea recta. La fecha de su captura inicial no permite asegurar que la zona fuese su lugar de nacimiento ya que podía provenir de más al norte y estar ya en migración. La recaptura si que se corresponde con su área de invernada en una zona donde esta especie es estrictamente invernal.

___________________

Dunnock (Pruella modularis) ringed on August 6th, 2021 in Pöri (Satakunta region, Turko-Pöri) in Finland. It’s juvenile, a first yeard bird (born in 2021) .

It’s recovery on Desember 4th, 2021 in Abrera (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a good condition with 17,9 grams of weight (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

After 89 days, this young bird appears 2.592 kilometers away in straigth line. A good travel from the breeding zone to the wintering zone. His ringing date don’t allow us to be sure that it was born there because it could have come from north, and be in migration. The recapture corresponds to its wintering area. In this place this specie is common only in winter.


Philloscopus collybita: Cercant el bon temps / Buscando el buen tiempo / looking for fine weather

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el 11 d’octubre de 2020 en terme de Ballerum (Thiested, regió de Nordjylland) a Dinamarca durant una sessió d’anellament. És un exemplar de primer any (nascut el mateix 2020).

© Jordi Cerdeira i Ribot

És recuperat l’11 de desembre de 2021 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat) a Catalunya en una sessió d’anellament matinal. El seu estat era bo, amb un pes de 8 grams i un codi Euring pel greix i múscul de 2.

Després de 456 dies (1 any i 3 mesos), aquest menut i jovenet ocell apareix a 1.793 quilòmetres de distància en línia recta. Un bon viatge des de la que podria ser la seva zona de naixement a l’àrea d’hivernada.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado el 11 de octubre de 2020 en Ballerum (Thiested, región de Nordjylland) en Dinamarca durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar de primer año (nacido el propio 2020) .

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 11 de diciembre de 2021 en Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, província de Barcelona) en Cataluña, durante una sesión de anillamiento matinal. Su estado es bueno, con un peso de 8 gramos y un código Euring 2 para grasa y músculo.

Después de 456 días, este pequeño y joven pájaro aparece a 1.793 kilómetros de distancia en línea recta. Un buen viaje desde la que quizas fue su zona de nacimiento a la zona de invernada.

___________________

Common chiffchaff (Phylloscopus collybita) ringed on October 11th, 2020 in Ballerum (Thiested, Region Nordjylland) in Denmark. It’s a first yeard bird (born in 2020) .

It’s recovery on Desember 11th, 2021 in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Barcelona) in Catalonia during a birding ringing session in Llobregat river. It’s in a good condition (Euring code 2 for fat and muscle)

After 456 days, this little and young bird appears 1.793 kilometers away in straigth line. A good travel from its possible breeding zone to the wintering zone.

Phylloscopus collybita: el meu rècord de longevitat / Mi récord de longevidad / My longevity record

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat l’1 de febrer del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a ocell de primer hivern.

Recuperat el dia 11 de febrer del 2019 a la mateixa zona, 1.836 dies (5 anys i 10 dies) després de l’anellament. Hi ha un altre control de finals de febrer del mateix 2014.

© Jordi Cerdeira i Ribot

La seva edat real és de cinc anys. Es tracta d’una espècie hivernal a la zona, pel que seria la seva sexta migració.

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de més de 8 anys.

____________________________________

Mosquitero comun (Phylloscopus collybita) anillado el 1 de febrero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un ave de primer invierno.

Recuperado el dia 11 de febrero del 2019 en la misma zona, 1.836 días (5 años y 10 días) después del anillamiento. Hay otro control de finales de febrero del mismo 2014.

Su edad real es de cinco años. Se trata de una especie invernal en la zona, por lo que sería su sexta migración.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de más de 8 años.

____________________________________

Chif-chaf (Phylloscopus collybita) ringed in February 1st, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like a first winter bird.

Recovery in February 11th, 2019 in the same place, 1.836 days (5 years and 10 days) after ringing. There are another recovery at the end of february of the same 2014.

It’s five years old. This specie is a wintering in the area, so this woult be its sixth migration.

The absolute record for a wild specimen of this species is over 8 years old.

Phylloscopus collybita: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un mosquiter comú (Phylloscopus collybita) que duia una petita paparra, probablement de gènere Ixodes, sobre l’ull.

__________________________

Hoy hemos capturado a un mosquitero común (Phylloscopus collybita) que llevaba una pequeña garrapata, probablemente del género Ixodes, sobre el ojo.

__________________________

Today we have captured a common chiffchaff (Phylloscopus collybita) that had a small tickle, probably of Ixodes genus, over the eye.

Phylloscopus collybita: datat / datado / aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

A aquestes alçades, començant ja la primavera, el datat del mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) és relativament senzill. Els ocells de segon any (Euring 5) com el que hem agafat avui, van mudar algunes de les seves grans cobertores més internes a la muda post-juvenil i mostren un contrast força evident entre aquestes plomes internes mudades (més llargues, amb part central negra i amples vores verd-groguenques) i les grans cobertores més externes juvenils (més curtes i d’un to més marronós) que han patit un fort desgast durant l’hivern.

Les plomes de l’àlula, especialment l’àlula gran, són d’un to molt marronós, enlloc de tirant a negre com passa als adults i  segueixen sent un molt bon indicatiu, però amb un contrast tan evident a les grans cobertores, poca cosa més fa falta.

________________________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Empezando ya la primavera, el datado de los mosquiteros comunes (Phylloscopus collybita) es relativamente fácil. Las aves de segundo año (Euring 5) como la capturada hoy, mudaron algunas de sus grandes coberteras más internas en su muda post-juvenil y muestran un evidente contraste entre estas plumas más internas mudadas (más largas, con la parte central negra y amplios bordes verde-amarillentos) y las grandes coberteras más externas juveniles (más cortas y de tono parduzco) que han sufrido un notable desgaste durante el invierno.

Las plumas del álula son de tonos pardos, en vez de negros como pasa en adultos y siguen siendo un buen indicativo, pero con un contraste tan evidente en grandes coberteras, no nos ara falta más.

_______________________________________________

With the spring just started, the aging of  chifchaf (Phylloscopus collybita) is relativity easy. Second year birds (Euring 5), like this bird caughts today, moult  the innermost greater coverts in post-juvenil moult. They show a obvious contrast between this moulted feathers (longer, with a black central part and broad and yellowish green edges) and juvenile outermost greater coverts (shorter and with brownish toner) that have suffered wear during the winter.

Alula feathers are, in this birds, brownish (in adults birds they are black). But, with the obvius contrast in greater coverts, nomore is needed.

Philloscopus collybita: retorn als Països Baixos/ return to Nederland

© Jordi Cerdeira i Ribot

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el matí del 12 d’octubre de 2008 al pas del riu Llobregat per Monistrol de Montserrat (comarca del Bages, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar juvenil (nascut el mateix any) que es troba en bon estat (codi Euring 2 de greix i 3 de muscle).

És recuperat el 17 de juny de 2009 a Beek-Ubbergen (província de Gelderland, als Països Baixos) en una estació d’anellament d’esforç constant en plena època reproductiva.

Després de 248 dies, aquest menut ocell que no arribava als 8 grams de pes quan va ser anellat, apareix a 1.177 quilòmetres de distància en línia recta. Un bon viatge des de la zona d’hivernada a la de reproducció que ja deuria haver fet en sentit contrari la tardor del 2008.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado la mañana del 12 de octubre de 2008 al paso del río Llobregat por Monistrol de Montserrat (comarca de Bages, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un juvenil (nacido ese mismo año) que se encuentra en buen estado (código Euring 2 de grasa y 3 de músculo).

Es recuperado el 17 de junio de 2009 en Beek-Ubbergen (provincia de Gelderland, en los Países Bajos) en una estación de anillamiento de esfuerzo constante y en plena época reproductiva.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Después de 248 días, este pequeño pájaro que no llegaba a los 8 gramos de peso cuando fue anillado, aparece a 1.177 kilómetros de distancia en línea recta. Un buen viaje desde la zona de invernada a la de reproducción que ya debió de realizar en sentido inverso durante el otoño del 2008.

___________________

Common chiffchaff (Phylloscopus collybita) ringed on the morning of October 30th, 2008 next to the Llobregat river, in Monistrol de Montserrat (Bages region, in Catalonia) during a birding ringing session. It’s a juvenile (born the same year) that it’s in a good condition (Euring code 2 for fat and 3 for muscle).

It’s recovery on June 17th, 2009 in Beek-Ubbergen (Gelderland region, in Nederland), in a constant effort ringing station. It’s the breeding season.

After 248 days, this little bird that didn’t reach 8 grams of weight when was ringed, appears 1.177 kilometers away in straigth line. A good travel from the winter zone to the breeding zone that it should have already done in reverse during auttumn of 2008.