Arxius

Aegithalus caudatus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga cua-llarga/ Mito /Long-tailed tit:     Aegithalos caudatus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 14/01/2012

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years.

Recuperat/ recovery: 02/04/2016

Dies /days: 1.541  (4 anys/years  2 mesos/months 20 dies/days)

Edat real /real age: > 5 anys/years

Rècord de longevitat / longevity record: 11 anys/years 01 mesos/month

Periparus ater: el meu rècords de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga petita/ Carbonero garrapinos/ Coal tit:     Periparus ater

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 03/08/2013

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years

Recuperat/ recovery: 03/07/2015

Dies /days: 1.055  (2 anys/years  10 mesos/months 19 dies/days)

Edat real /real age: > 5 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 9 anys/years 05 mesos/month

Cyanistes caeruleus: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Mallerenga blava / Herrerillo común/ Blue tit:    Cyanistes caeruleus

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 09/06/2008

Sexe: Femella/ female

Edat /age: Ocell de dos o més anys/ bird with two or more years

Recuperat/ recovery: 27/05/2013

Dies /days: 1.814  (4 anys/years  11 mes/month 19 dies/days)

Edat real /real age: > 4 anys/years

Rècord de longevitat/longevity record: 11 anys/years 07 mesos/month

Emberiza schoeniclus: ocell hivernant / ave invernante / winter bird

© Jordi Cerdeira i Ribot

Repicatalons (Emberiz schoeniclus) mascle anellat el matí del 3 de gener de 2009 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un mascle adult (nascut el 2008 o abans) que es troba en bon estat (codi Euring 1 de greix i 2 de muscle).

És recuperat el 24 d’octubre de 2009 a Saint Laurent La Conche (regió d’Alvernia-Roine-Alps, a França) durant una sessió d’anellament.

A part de la minsa població resident a les nostres zones humides, hi ha una entrada molt important d’ocells d’aquesta espècie del centre i nord d’Europa que fan moviments cap al sud durant l’hivern i retornen a les zones de cria a la primavera. En aquest cas, l’anellament s’escau amb el d’un ocell hivernant que és re-capturat en època de migració post-nupcial. Per les dates no podem determinar si el punt de recaptura correspon a la zona de nidificació o, més probablement, ja es trobava en migració cap al sud. En qualsevol cas, la distància entre els dos punts de captura és de 500 quilòmetres en línia recta amb 294 dies de diferència.

________________________________

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) macho anillado la mañana del 3 de enero de 2009 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un macho adulto (nacido el 2008 o antes) que se encuentra en buen estado (código Euring 1 de grasa y 2 de músculo).

Es recuperado el 24 de octubre de 2009 en Saint Laurent La Conche (región de Alvernia-Roine-Alpes, en Francia) durante una sesión de anillamiento.

© Jordi Cerdeira i Ribot

A parte de la pequeña población residente en nuestras zonas húmedas, hay una entrada muy importante de aves de esta especie procedentes del centro i norte de Europa que realizan movimientos hacia el Sud durante el invierno y regresan a sus áreas de cría en primavera. En este caso, el anillamiento corresponde al de un ave invernante que es recapturada en migración postnupcial. Por las fechas, no podemos determinar si el punto de recaptura corresponde a la zona de nidificación o, más probablemente, ya se encuentra en migración hacia el Sud. En cualquier caso, la distància entre los dos punto de captura es de 500 kilómetros en línea recta con 294 días de diferencia.

_________________

Reed Bunting (Embreriza schoeniclus) ringed on the morning of January 3, 2009 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) during a birding ringing session. It’s an adult male (born in 2008 or earlyer) that it’s in a good condition (Euring code 1 for fat and 2 for muscle).

It’s recovery on October 24, 2009 in Saint Laurent La Conche (Alvernie-Roine-Alps region, in France) during a bird ringing session.

There are a small resident population of reed bunting in our wetlands and there are a very importnt entry of birs from North and Central Europe that make movements toward the South during the winter and return to thir breeding areas in spring. In this case, the ringing bird corresponds to a wintering bird that’s recovered in post-breeding migration. We cannot determine if the recovery point corresponds to its nesting place or, more likely, it’s already in migration towards the South. In any case, the distance between both capture points is 500 kilometers in line straight, 294 days apart.

Sylvia atricapilla: la víctima d’un gat/ la víctima de un gato / victim of a cat

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella anellat el matí del 6 d’octubre de 2010 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar adult (nascut, com a mínim dos anys abans) que es troba en bon estat (codi Euring 3 de greix i 2 de muscle).

© Jordi Cerdeira i Ribot

És recuperat el 28 de febrer de 2012 a Balhargues (regió d’Occitània, a França) quan una família troba el seu cadàver parcialment devorat pel seu gat al jardí de casa.

El més habitual és que els ocells d’aquesta espècie del centre i nord d’Europa facin moviments cap al sud durant l’hivern i retornin a les zones de cria a la primavera. En aquest cas, l’anellament s’escau amb el d’un ocell hivernant i la troballa del seu cadàver, al mes de febrer de l’any següent lligaria amb la possibilitat que aquell any hivernés no tant al sud, o que ja estigués en plena ruta de retorn a l’àrea de cria. Es trobava a 295 quilòmetres en línia recta del punt d’anellament i havien passat 510 dies.

________________________________________

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) hembra capturada la mañana del 6 de octubre de 2010 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar adulto (nacido, por lo menos, dos años antes) que se encuentra en buen estado (código Euring 3 de grasa y 2 de músculo).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Es recuperado el 28 de febrero de 2012 en Balhargue (región de Occitania, en Francia) cuando una família encuentra su cadáver parcialmente devorado por su gato en el jardín de su casa.

Lo más habitual es que los ejemplares de esta especie del centro y norte de Europa efectúen movimientos invernales hacía el sud durante el invierno y regresen a las zonas de cría en primavera. En este caso, el anillamiento se correspondería con el de un ave invernante y el descubrimiento de su cadáver, en febrero del año siguiente, cuadraría con la posibilidad de que ese invierno no hibernara tan al sud o que ya estuviese en plena ruta de retorna hacía su área de cría. En todo caso, se encontraba a 295 quilómetros en línea recta del punto de anillamiento y habían pasado 510 días.

_________________

Blackcap (Sylvia atricapila) ringed on the morning of October 6, 2008 next to the Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) durning a birding ringing session. It’s an adult (born, at least, two years earlier) that it’s in a good condition (Euring code 3 for fat and 2 for muscle).

It’s recovery on February 28, 2012 in Balhargue (Occitania region, in France), when a family discovered its corpse partially eaten by their cat in their house garden.

The usually for this specie is that center and northen European birds go to South in winter and come back to breading areas in spring. In this case, the ringing is typicall of a wintering bird and the recovery of its corpse in Febuary of next year correspond with a new place of winter or with a travel bird that return to it breading area. In any case, it was 294 kilometers in straight lines from ringing site 510 days later.

Philloscopus collybita: retorn als Països Baixos/ return to Nederland

© Jordi Cerdeira i Ribot

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) anellat el matí del 12 d’octubre de 2008 al pas del riu Llobregat per Monistrol de Montserrat (comarca del Bages, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar juvenil (nascut el mateix any) que es troba en bon estat (codi Euring 2 de greix y 3 de muscle).

És recuperat el 17 de juny de 2009 a Beek-Ubbergen (província de Gelderland, als Països Baixos) en una estació d’anellament d’esforç constant en plena època reproductiva.

Després de 248 dies, aquest menut ocell que no arribava als 8 grams de pes quan va ser anellat, apareix a 1177 quilòmetres de distància en línia recta. Un bon viatge des de la zona d’hivernada a la de reproducció que ja deuria haver fet en sentit contrari la tardor del 2008.

____________________________________

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) anillado la mañana del 12 de octubre de 2008 al paso del río Llobregat por Monistrol de Montserrat (comarca de Bages, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un juvenil (nacido ese mismo año) que se encuentra en buen estado (código Euring 2 de grasa y 3 de músculo).

Es recuperado el 17 de junio de 2009 en Beek-Ubbergen (provincia de Gelderland, en los Países Bajos) en una estación de anillamiento de esfuerzo constante y en plena época reproductiva.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Después de 248 días, este pequeño pájaro que no llegaba a los 8 gramos de peso cuando fue anillado, aparece a 1177 quilómetros de distancia en línea recta. Un buen viaje des de la zona de invernada a la de reproducción que ya debió de realizar en sentido inverso durante el otoño del 2008.

___________________

Common chiffchaff (Phylloscopus collybita) ringed on the morning of October 30, 2008 next to the Llobregat river, in Monistrol de Montserrat (Bages region, in Catalonia) durning a birding ringing session. It’s a juvenile (born the same year) that it’s in a good condition (Euring code 2 for fat amd 3 for muscle).

It’s recovery on June 17, 2009 in Beek-Ubbergen (Gelderland region, in Nederland), in a constant effort ringing station. It’s the breeding season.

After 248 days, this little bird that didn’t reach 8 grams of weight when was ringed, appears 1.177 kilometers away in straigth line. A good travel from the winter zone to the breeding zone that it should have already done in reverse during auttumn of 2008.

Hirundo rustica: direcció incorrecte? / wrong direction?

Oreneta vulgar (Hirundo rustica) anellada en una joca el capvespre del 19 d’agost del 2011 al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya).

La recuperació es produeix el 4 de setembre de 2011 a Bescanó (comarca del Gironès, a Catalunya), també en una joca.

© Jordi Cerdeira i Ribot

En aquesta època les orenetes ja estan en migració pot-nupcial i arriben a casa nostra estols provinents del centre i nord d’Europa als que s’afegeixen els nostres exemplars reproductius. Al capvespre, es formen grans joques on s’agrupen els estols per passar la nit.

L’interessant del cas és que Bescanó es troba a uns 85 quilòmetres d’Olesa de Montserrat, però en direcció Nord!

La recuperació, al cap de 15 dies, demostra que els estols d’exemplars migratoris no sempre viatgen cap al Sud directament, en rutes lineals i el més ràpides possibles, sinó que es poden moure fent desplaçaments més o menys aleatoris tot buscant punts d’alimentació o de repòs.

El fet que es tracti de l’inici del període migratori afavoriria aquests tipus de desplaçaments que, en el cas d’exemplars juvenils, encara podrien ser més accentuats.

________________________________

Golondrina común (Hirundo rustica) anillada en un dormidero al anochecer el 19 de agosto de 2011 en el río Llobregat al paso por Olesa de Montserrat (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña).

La recuperación se produce el 4 de setiembre de 2011 en Bescanó (comarca del Gironès, en Cataluña) también en un dormidero.

En esta época las golondrinas ya están en migración postnupcial y llegan a nuestra zona bandos de aves procedentes del Centro y Norte de Europa a los que se unen nuestros ejemplares reproductores. Al anochecer, se forman grandes dormideros donde se agrupan las bandadas par passar la noche.

© Jordi Cerdeira i Ribot

Lo interesante del caso es que Bescanó se encuentra a unos 85 kilómetros en línea recta de Olesa de Montserrat, pero en dirección Norte!

La recuperación, pasados ya 15 días, demuestra que los bandos de ejemplares migrantes no siempre viajan hacia el Sud directamente, en rutas lineales y lo más rápidas posibles, sino que pueden moverse realizando desplazamientos más o menos aleatorios en búsqueda de alimentos o de zonas de reposo.

El hecho de que sea al inicio del período de migración favorecería este tipos de desplazamientos que, en el caso de aves juveniles, aún podrían ser más acentuados.

_______________________

Barn Swallow (Hirundo rustica) ringed in a roost at dusck of August 19, 2011 in Llobregat river, in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat region, in Catalonia).

The recovery was on September 4, 2011 in Bescanó (Gironès region, in Catalonia). It also occurs in a roost.

In these dates, the swallow are in post-breeding migration and arrive here from Central and North of Europe. Our breeding birds join their flocks and, at night, they are grouped in large roosts.

The interesting of this case, is that Bescanó is about 85 kilometers from Olesa de Montserrat, but heading North!

The recovery, after 15 days, shows that the flocks of migrant birds do not always travel to South directly, on linear routes and as fast as possible, rather they can move in more or less random movements in search of food or resting areas.

The fact that it’s at the beggining of the migration peeriod would favor this tipes of movements which, in the case of juvenile birds, could be even more pronunced.

Sylvia atricapilla: Tornant als Països Baixos/ Come back to Neederlands

© Erik Maassen

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) femella anellat el matí del 20 març de 2010 al pas del riu Llobregat per Abrera (comarca del Baix Llobregat, a Catalunya) durant una sessió d’anellament. És un exemplar de segon any (nascut el 2009) que es troba en bon estat (codi Euring 2,5 de greix i 2,5 de muscle).

És recuperat al capvespre del 30 de juny de 2010 a Bloemendaal (província d’holanda Septentrional , als Països Baixos) durant una sessió d’anellament en una zona humida i en plena època de cria.

El més habitual és que els ocells d’aquesta espècie del centre i nord d’Europa facin moviments cap al sud durant l’hivern i retornin a les zones de cria a la primavera. En aquest cas, l’anellament s’escau amb el d’un ocell en plena migració pre-nupcial que està retornant cap a la zona de cria on va ser recuperat. Al ser un ocell de segon any podem certificar que va completar amb èxit la seva primera migració.

Es trobava a 1190 quilòmetres en línia recta del punt d’anellament i havien passat 102 dies.

© Jordi Cerdeira i Ribot

____________________

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) hembra capturada la mañana del 20 de marzo de 2010 en el río Llobregat al paso por Abrera (comarca del Baix Llobregat, en Cataluña) durante una sesión de anillamiento. Se trata de un ejemplar de segundo año (nacidoel 2009) que se encuentra en buen estado (código Euring 2,5 de grasa y 2,5 de músculo).

Es recuperado la tarde del 30 de junio de 2012 en Bloemendaal (provincia de Holanda Septentrional en los Países Bajos) durante una sesión de anillamiento en plena época de cría.

Lo más habitual es que los ejemplares de esta especie del centro y norte de Europa efectúen movimientos invernales hacía el sud durante el invierno y regresen a las zonas de cría en primavera. En este caso, el anillamiento se correspondería con el de un ave en plena migración prenupcial de retorno hacía su área de cría donde fue recuperado. Al ser un ave de segundo año podemos certificar que completó su primera migración con éxito.

Se encontraba a 1190 kilómetros en línea recta del punto de anillamiento y habían pasado 102 días.

_________________

Blackcap (Sylvia atricapila) ringed on the morning of March 20, 2010 next to the Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat region, in Catalonia) durning a birding ringing session. It’s a first year female (born in 2009) that it’s in a good condition (Euring code 2,5 for fat and 2,5 for muscle).

It’s recovery on June 28, 2010 in Bloemendaal (North Holand province in Neederlands) during a bird ringing session in the afternoon.

The usually for this specie is that European center and northen birds go to South in winter amd come back to breeding areas in spring. In this case, the ringing is typicall of a pre-breeding migrant returning to the breeding area. It was recovery in the breeding area and we can confirm that its first migration ended succesfully.

It was 1.190 kilometers in a straight line from the ring site after 102 days.

Cettia cetti: el meu rècord de longevitat / mis récord de longevidad / my longevity record

Rossinyol bord / Ruiseñor bastardo / Cetti’s warbler:    Cettia cetti

© Jordi Cerdeira i Ribot

Anellat/ ringer: 10/08/2006

Sexe: Mascle/ male

Edat /age: Ocell de primer any/ First year bird

Recuperat/ recovery: 18/05/2010

Dies /days: 1.377  (3 anys/years  9 mesos/months 8 dies /days)

Edat real /real age:  3 anys/years

Rècord longevitat/longevity record: 7 anys/years  6 mesos/month

Otus scops: un any de llibertat / un año de libertat / one year freedom

Xot (Otus scops) trobat el 26 de juliol de 2008 en un solar d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Catalunya) encara viu, però molt dèbil. Mor al cap d’unes hores. No es van determinar les causes concretes de la mort, però es trobava en molt mala condició (codi Euring 0 de greix i 1 de múscul).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Aquest ocell va ser anellat a un centre de recuperació d’animals silvestres (Centre de Fauna de Torreferrussa) i, des d’allà, es va portar fins a una zona agrícola a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental, Catalunya) on es va alliberar el 2 d’agost del 2007. En el moment de l’alliberament es va datar com a jove d’aquell mateix any (nascut el 2007).

La recuperació del xot es va fer a 47 quilòmetres en línia recta d’on es va alliberar i al cap de 359 dies.

A Catalunya, els xots (Otus scops mallorcae) són rapinyaires nocturns migrador que crien a l’estiu a la nostra àrea, però que, majorit`riament, es trasllada a l’Àfrica Sub-Sahariana per passar l’hivern.

Cal suposar, doncs, que l’ocell recuperat a Olesa de Montserrat va poder fer una migració sencera amb èxit ja que el temps entre alliberament i recaptura inclouria el període de migració post-nupcial i el de la pre-nupcial.

Si aquest viatge va implicar creuar la mar Mediterrània i el desert del Sàhara, si es va limitar a un desplaçament a zones del sud de la Península Ibèrica o, en el pitjor dels cassos, si es va quedar a la mateixa zona durant l’hivern, és un misteri, però la qüestió es que gairebé un any després seguia viu i que, per un motiu desconegut, la seva salud va empitjorar dràsticament fins a morir.

________________________________________

Autillo (Otus scops) encontrado el 26 de julio de 2008 en un solar de Olesa de Montserrat (Baix Llobregat, Cataluña) aún con vida, pero muy débil. Muere al cabo de unas horas. No se determinaron las causas de la muerte, pero se encontraba en muy mala condición física (código Euring 0 de grasa y 1 de músculo).

El ave fue anillada en un centro de recuperación de animales silvestres (Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa) y, desde allí, fue transportado a una zona agrícola en Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental, Catalunya) donde fue liberada el 2 de agosto de 2007. En el momento de la suelta fue datada como joven del año (nacido en 2007).

© Jordi Cerdeira i Ribot

La recuperación del autillo se realizó a 47 kilómetros en línea recta de donde fue liberado y después de 359 días.

En Cataluña, los autillos (Otus scops mallorcae) son rapaces nocturnas migratorias que pasan el verano criando en nuestra área, pero que, mayoritariamente, se traslada al África Subsahariana en invierno.

Cabe suponer que, el ave localizada en Olesa de Montserrat, pudo realizar una migración completa con éxito ya que el tiempo entre su liberación y su recaptura incluye el período de migración postnupcial y prenupcial.

Si este viaje supuso cruzar el mar Mediterráneo y el desierto del Sáhara, si se limitó a un desplazamiento a zonas del sud de la Península Ibérica o, en el peor de los casos, si se quedó en la misma zona sin migrar es un misterio, pero lo que está claro es que, casi un año después de ser liberado, seguía vivo y que por motivos desconocidos, su salud empeoró drásticamente hasta que murió.

________________________________________________

Own scops (Otus scops) found on July 26, 2008 on a building site in Olesa de Montserrat (Baix Llobregat region, in Catalonia) still alive, but very weak. It dies after a few hours. The causes of death were not determinated, but it was found in very poor physical condition (Euring code 0 for fat and 1 for muscle).

The bird was ringed in a wild animal recovery center (Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa) and, from there, was translated to a rural zone in Sant Antoni de Vilamajor ( Valles Oriental region, in Catalonia)where it was released on August 2, 2007. It was dated as a juvenile (born in 2007).

The scops owl was recovered 47 kilometers in a straight line from where it was released and after 359 days.

In Catalonia, scops owls are a nocturnal raptors that breeds in summer in our area, but, mostly, travel to Sub-Saharan Africa in winter.

It’s possible to suppose that the bird located in Olesa de Montserrat, could carry out a complete migration successfully since the time between its release and its recapture includes the postnuptial and pre-nuptial migration period.

If this trip involving crossing the mediterranean Sea and the Sahara Desert; it was limited to a trip to southern areas of the Iberian Peninsua or, in the worst case, stayed in the same place withought migrating, it’s unknown. But is clear that, almost a year after it was release, he was still alive and, for unknown reasons, it health drastically deteriorated until it died.