Arxius

Tordus philomelos: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tord comú (Turdus philomelos) que duia una paparra sota el bec.

__________________________

Hoy hemos capturado a un zorzal común (Turdus philomelos) ) que llevaba una garrapata debajo del pico.

__________________________

Today we have captured a common thrush (Turdus philomelos) that had a tickle under the beak.

Phylloscopus collybita: Paparra / Garrapata / Tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un mosquiter comú (Phylloscopus collybita) que duia una petita paparra, probablement de gènere Ixodes, sobre l’ull.

__________________________

Hoy hemos capturado a un mosquitero común (Phylloscopus collybita) que llevaba una pequeña garrapata, probablemente del género Ixodes, sobre el ojo.

__________________________

Today we have captured a common chiffchaff (Phylloscopus collybita) that had a small tickle, probably of Ixodes genus, over the eye.

Sylvia atricapilla: paparra / garrapata / tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Avui hem capturat un tallaro de casquet (Sylvia atricapilla) que duia una paparra al cap. Hem aconseguit treure-la, però ha quedat en tant mal estat que no hem pogut determinar ni el grup al qual pertanyia el paràsit.

____________________

Hoy hemos capturado una curruca capirotada (Sylvia atricapilla) que llevaba una garrapata en la cabeza. Hemos podido sacársela, pero ha quedado en tan mal estado que no hemos podido identificar ni el grupo al que pertenecía el parásito.

____________________

Today we caught a blackcap (Sylvia atricapilla) with a tick in the head. We were able to get it out, but it was so damaget that we could not identify the parasite group.

Turdus merula: paparra tova / garrapata blanda / soft tick

© Jordi Cerdeira i Ribot

Femella jove (Euring 3) de merla (Turdus merula) capturada a les 07h45′ i recapturada a les 12h00′. A la recaptura s’observa una paparra tova (família Argasidae) a la zona de l’ull que no mostrava a la primera captura quatre hores abans.

Aquestes paparres es caracteritzen per alimentar-se ràpidament i per tenir activitat principalment nocturna. En aquest cas, però, tot i que l’ocell es podria haver infectat durant la nit, l’alimentació del paràsit es va produir ja de dia.

________________________

Hembra joven (Euring 3) de mirlo (Turdus merula) capturada a las 07h45′ y recapturada a las 12h00′. En la recaptura se observa una garrapata blanda (familia Argasidae) en la zona del ojo que no se encontraba presente en la primera captura cuatro horas antes. 

Estas garrapatas se caracterizan por alimentarse rápidamente y tener actividad principalmente nocturna. En este caso, aunque el ave podría haberse infectado durante la noche, la alimentación del parásito se produce ya de día.

__________________________

Young female (Euring 3) of blackbird (Turdus merula) trapped at 07h45′ and recaptured at 12h00′. We have seen a soft tick (family Argasidae) in the area of the eye, that was not there at 7h45′. 

This ticks eat quicly and have nighlife. In this case, the bird could have been infected at night, but feeding parasite has produced during the day.

Anthus pratensis: Àcars a l’ull / Ácaros en el ojo / Mites in the eyes

© Jordi Cerdeira i Ribot

En algunes espècies d’ocell és força comú trobar àcars vermells al voltant de l’ull. Són àcars paràsits que s’alimenten de la sang dels seus amfitrions. Normalment apareixen en nombres molt reduïts (d’un a quatre), però en aquest exemplar de titella (Anthus pratensis) la quantitat ja comença a ser considerable. Fins a onze àcars vermells semblen estar instal·lats al seu anell ocular.

______________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

En alguna especies de aves es relativamente común encontrar ácaros rojos alrededor de los ojos. Son ácaros parásitos que se alimentan de la sangre de sus anfitriones. Normalmente aparecen en número muy reducido, pero en este ejemplar de bisbita común (Anthus pratensis) la cantidad ya empieza a ser notable: hasta once ácaros parecen estar instalados en su anillo ocular.

______________________

It’s relatively common that, some species of birds to have red mites around the eyes.  Are parasites that eat blood of the birds. Usually there are a small number, but, in this meadow pipit (Anthus pratensis) the number is remarcable: eleven mites are installed in eye ring.