Sylvia atricapilla: el meu rècord de longevitat / mi récord de longevidad / my longevity record

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) anellat el 18 de gener del 2014 al pas del riu Llobregat per Abrera (Baix Llobregat, Catalunya) com a mascle adult.

Recuperat el dia 15 de febrer del 2021 a la mateixa zona, 2.585 dies (7 anys i 26 dies) després de l’anellament. Hi ha dues recuperacions més el 24 de desembre del 2015 i el 5 de novembre del 2017.

La seva edat real és de més de nou anys, ja que va néixer a l’any 2012 o abans. Es tracta d’una espècie resident a la que es sumen un alt nombre d’ocells hivernants. Les dates de l’anellament i les recuperacions no permeten determinar si és un individu resident o hivernant.

© Jordi Cerdeira i Ribot

El rècord absolut per un exemplar salvatge d’aquesta l’espècie és de 13 anys i 10 mesos.

____________________

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) anillado el 18 de enero de 2014 al paso del río Llobregat por Abrera (Baix Llobregat, Cataluña) como un macho adulto.

Recuperado el dia 15 de febrero del 2021 en la misma zona, 2.585 días (7 años y 26 días) después del anillamiento. Hay dos recuperaciones más el 24 de diciembre de 2015 y el 5 de noviembre de 2017.

Su edad real es de más de nueve años ya que nació el 2012 o antes. Se trata de una especie residente a la que se suman un gran número de aves invernantes. Las fechas de anillamiento y recuperaciones no permiten determinar si es un individuo residente o invernante.

El récord absoluto para un ejemplar salvaje de esta especie es de 13 años y 10 meses.

____________________________________

Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla) ringed in January 18th, 2014 in Llobregat river, in Abrera (Baix Llobregat, Catalonia) like an adult male.

Recovery in February 15th, 2021 in the same place, 2.585 days (7 years and 26 days) after ringing. There are two recoverys more: Desember 24th, 2015 and November 5th, 2017.

It’s nine years old or older, because it was born in 2012 or earlyer. It’s a resident specie to wich a large number of wintering birds are added. Wintering and recovery dates don’t determine whether it’s a resident or wintering specimen.

The absolute record for a wild specimen of this species is 13 years and 10 months old.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s