Pica pica: Datat /Datado / Aging

© Jordi Cerdeira i Ribot

La setmana passada vam capturar aquest exemplar de garsa (Pica pica). Molt intel·ligents, aquests ocells no acostumen a deixar-se agafar gaire sovint.

Aquesta espècie fa una muda post-nupcial completa i una post-juvenil incompleta que afecta petites, mitjanes i grans cobertores (a vegades pot quedar alguna de les últimes sense mudar) i, de vegades, terciàries i àlula petita i mitjana.

El caràcter més utilitzat per fer la determinació de l’edat són les primàries més externes. Totes les primàries mostren una amplia taca blanca envoltada de negre que no arriba al final de la ploma. En exemplars joves la taca és molt més curta que en exemplars adults de manera que l’extrem de la ploma té més extensió de negre. A les primàries més externes és on s’observa més clarament la diferència de manera que si la P1 i P2 mostren una extensa part final negre (habitualment de més de 13 i 15 mm respectivament) datarem com a adult.

En el nostre cas, la part negra és molt àmplia pel que podem concloure que es tracta d’un exemplar de primer hivern (Euring 5).

_______________________________________________

© Jordi Cerdeira i Ribot

Hace una semana capturamos esta urraca (Pica pica). Muy inteligentes, estas aves no suelen dejarse capturar a menudo.

Esta especie realiza una muda post-nupcial completa i una post-juvenil parcial que afecta a pequeñas, medianas y grandes coberteras (a veces puede quedar alguna de las últimas sin mudar) y, en ocasiones, terciarias y álula pequeña y mediana.

El carácter más utilizado para determinar la edad es la observación de las primarias más externas (P1 y P2).

Todas las primarias muestran una amplia mancha blanca rodeada de negro que no llega al final de la pluma. En ejemplares jóvenes la mancha es mucho más corta de forma que el extremo de la pluma tiene más extensión de negro. En las primarias más externas es donde se observa más claramente de forma que si P1 y P2 muestran una extensa parte final negra (habitualmente de más de 13 i 15 mm respectivamente) dataremos como adulto.

En nuestro caso, la parte negra es muy amplia por lo que podemos concluir que se trata de un ejemplar de primer invierno (Euring5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

_______________________

Last week we caught a Magpie (Pica pica). Very intelligent, this bird is difficult to captured.

They have a complete post-breeding moult and a partial post-juvenile that affecting lesser, median and greater coverts (sometimes can’t moulted one or two of the last). It’s possible that have moulted tertials and little and median alula coverts.

For ageing, we observe outermost primaries (p1 and P2). All primaries show a large white spot surrounded by black that don’t arrive to the end of the feather. In juvenile birds, the spoot is more short and the end of the primary is more black. In outermost primaries is more easy to see this. If P1 and P2 have a extensive black end (usually, more of 13 and 15 mm) we will know that it’s an adult. In our case, the outside is very black and we can say that it’s a first winter bird (Euring 5).

© Jordi Cerdeira i Ribot

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s