Motacilla alba: Muda post-juvenil/ Post-juvenile moult

Foto 1             © Jordi Cerdeira i Ribot

La cuereta blanca (Motacilla cinerea) té una muda post-juvenil incompleta que inclou plomes del cos, les petites i mitjanes cobertores, un nombre indeterminat de grans cobertores i  potser carpal, àlula petita, terciàries, un parell de secundàries i fins i tot una primària.

En l’exemplar capturat avui s’observava clarament que la muda afectava a la majoria de grans cobertores i només les dues més externes es mantenien sense mudar (veure foto 1).  Les terciàries i secundàries no s’han mudat ni tampoc l’àlula ni la carpal.

A l’hora de sexar, i tenint present que és un exemplar de primer any (Euring 3), l’ample marge de front de color blanc (foto 2) indica que es tracta d’un mascle. En la femella estaria tacat de tons marronosos.

_______________________________

Foto 2       © Jordi Cerdeira i Ribot

La lavandera blanca (Motacilla cinerea) tiene una muda postjuvenil incompleta que incluye plumas del cuerpo, las pequeñas y grandes coberteras, un nombre indeterminado de grandes coberteras y, a veces, carpal, álula pequeña, terciarias, un par de secundarias y hasta una primaria.

En el ejemplar capturado hoy se observa claramente que la muda ha afectado la mayoría de grandes coberteras y sólo las dos más externas se mantienen sin mudar (ver foto 1). No se han mudado ni terciarias ni secundarias, ni álula o carpal.

Llegado el momento de sexar y teniendo en cuenta que se trata de un ejemplar juvenil (Euring 3), el amplio margen de color blanco en la frente (foto 2)  lo identifica como macho ya que en las hembras estaría manchado de tonos marrones.

_______________________________

The White wagtail (Motacilla cinerea) has a incomplete post-juvenile moult that include body feathers, marginals and median coverts, a indeterminate number of greater coverts and, sometimes, carpal covert, alula, tertials, a pair of secundaries and one primary.

In this bird, we can see that the moult include most of great coverts and only two, the outer, are not moulted (see photo 1). It has not moulted tertials, secundaries, carpal and alula coverts.

If we know that it’s a juvenile, the  broad white forehead shows us that it’s a male. The female have brown stained forehead.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s